Prašymai ir reikiami dokumentai teikiami nuotoliniu būdu, prisijungus prie LSMU Priėmimo sistemos: https://priemimas.lsmuni.lt/.

Sistemoje pateikiama:

  • stojamosios studijų įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
  • atestato ir jo priedėlio (priedo) kopijos;
  • 1 dokumentinė nuotrauka (3x4);
  • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopija.

 Svarbios datos:

Priėmimo procedūros

 

Datos ir terminai

Prašymų ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą) 2019-05-02 – 2019-06-10 iki 16.00 val.
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas 2019-06-11 nuo 10.00 val.
Apeliacijų  priėmimas 2019-06-11 nuo 11.00 val. iki 12.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas 2019-06-11 nuo 13.00 val. iki 15.00 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-06-11 nuo 15.30 val. 
Sutarčių pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais atvejais – asmeniškai atvykstant į Universitetą) 2019-06-12–15 iki 14.00 val.