Pirmosios Pauliaus, kaip SA prezidento, darbo dienos buvo intensyvios – Universitete vyko jau antrus metus SA rengiama „Studžių savaitė“, kurios metu gimnazistai galėjo iš arčiau susipažinti su LSU studijų programomis, sporto ir kitomis veiklomis, pabendrauti su studentais.

SA prezidentas P. Kučas norėtų, kad ši Atstovybė taptų atviresnė visiems LSU studentams, tad stengsis daugiau bendrauti su grupių seniūnais. Tikisi, jog jiems padedant prie SA prisijungs daugiau iniciatyvių studentų. „Universitete studijuoja nemažai užsienio studentų, todėl mums rūpi ir jų problemos. Sieksime, kad bent dešimt procentų SA narių būtų LSU studijas pasirinkę užsieniečiai“, – artimiausiais planais dalijasi P. Kučas

Universitete vilnietis Paulius studijuoja Treniravimo sistemas, po metų taps diplomuotu lauko teniso treneriu. Šią specializaciją pasirinko neatsitiktinai, mat lauko tenisą rimtai žaidžia nuo aštuonerių metų. „Baigęs mokyklą iškart nestojau, pasirinkau privalomąją karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Dabar esu Krašto apsaugos savanorių pajėgų tarnybos savanoris, vieną ar du kartus per mėnesį dalyvauju pratybose. Ši karinė veikla padeda man ne tik atsakingiau planuoti savo laiką, bet ir sėkmingai derinti studijas bei visas studentiškas pareigas“, – pasakoja LSU SA prezidentas P. Kučas.