Baigusieji farmacijos studijas darbą randa be didesnių problemų – net 96 proc. absolventų dirba jau po 6 mėnesių nuo studijų baigimo. „Nuolat susitinkame su darbdavių atstovais, palaikome su jais glaudžius ryšius, todėl jie turi galimybę reikšti pastabas, kokių žinių ir gebėjimų absolventams trūksta“, – tvirtina LSMU Farmacijos fakulteto dekanė prof. Ramunė Morkūnienė. Jos teigimu, visapusiška lyderystė ruošiant naujos kartos farmacijos specialistus yra pagrindinis fakulteto tikslas.

Šio tikslo siekti padeda keturi esminiai dalykai: ypač moderni tarptautinius standartus atitinkanti Farmacijos fakulteto infrastruktūra, kompetetingi dėstytojai ir mokslininkai, patraukli studijų programa ir motyvuoti studentai. „Galime didžiuotis, kad šiandien turime konkurencingą studijų programą, kurią renkasi tik patys geriausi moksleiviai“, – kalbėjo prof. R. Morkūnienė.

Pirmuosiuose dviejuose farmacijos studijų programos kursuose yra dėstomi fundamentalūs, baziniai dalykai. Trečiame kurse studentai pradedami mokyti specialybinių dalykų ir renkasi magistro baigiamųjų darbų temas, kurios atitinka šiuolaikinius mokslo reikalavimus, sprendžia šiuolaikines mokslo problemas.  

Studijų metu daug dėmesio skiriama probleminiam mokymui, akcentuojama komandinio darbo svarba, studentams suteikiamos visos reikalingos bazinės žinios. Tai – dalis proceso, kurio metu ruošiami farmacijos specialistai, gebantys taikyti personalizuotą, į ligonį nukreiptą gydymą.

Farmacijos studentas – kūrybinga ir versli asmenybė

Kaip pažymėjo Farmacijos fakulteto profesorė Jurga Bernatonienė, čia studentai ugdomi kaip visapusiškai išsilavinusios asmenybės, orientuojamasi į tai, kad jie būtų kūrybingi, taip pat pasižymėtų verslumu.

„Mūsų fakultete susiformavusi stipri trejybė: studijos, mokslas, verslas. Kai ši trejybė eina koja kojon, visų pirma, išlošia studentai. Jie gauna pačias naujausias studijų ir mokslo žinias“, – tvirtina J. Bernatonienė.

Profesorės teigimu, jau šiemet studentams bus siūlomi pasirenkamieji dalykai, kurie naujos kartos farmacijos specialistui yra būtini: lyderystė farmacijoje, komunikacija, konfliktų valdymas farmacijos rinkodara ir kt.

„Kadangi vystoma glaudi sąsaja su mokslu ir verslu, tai, atsižvelgiant į didelį verslo poreikį kurti odos priežiūrai skirtus kokybiškus kosmetikos gaminius, studentams bus siūlomas dar vienas naujas pasirenkamasis dalykas – saugių kosmetikos gaminių kūrimas: kaip kosmetikos gaminius pagaminti saugius, kaip juos sukurti, įvertinant ir ekonominę pusę, ir kad jie teiktų naudą ne tik pavieniams asmenims, bet ir visai visuomenei“, – apie studijų programos naujoves kalbėjo profesorė.

Pasak J. Bernatonienės, fakultetas gali pasigirti, kad tarp įvairių verslo partnerių yra puikiai žinomas kaip itin kokybiškų odos priežiūrai skirtų gaminių kūrėjas ir gamintojas. „Į mus jau kreipiasi įmonės, norinčios dirbti kartu. Ir tai nestebina, nes mes padedame realizuoti turimą įmonės idėją, kad ji būtų sėkmingai komercializuota, o aukščiausios kokybės produktai pasiektų rinką ir būtų puikiai vertinami“– apie tai, jog LSMU Farmacijos fakultetas konkurencingas ne tik studijų, bet ir verslo srityse, kalbėjo prof. J. Bernatonienė.

Parengta pagal žurnalo „Farmacija ir laikas“ informaciją