Socialinių darbuotojų stinga ligoninėms, slaugos ir globos namams, dienos centrams. Darbą, kuriam reikia ne tik profesionalumo, bet ir žmogiškosios atjautos, šiandien Lietuvoje dirba per 6,1 tūkst. žmonių.

Socialinė darbuotoja Sandra Šatkauskienė, dirbanti Kauno klinikose, yra baigusi bakalauro bei magistro socialinio darbo studijas. Jaunai specialistei kasdien tenka susidurti su įvairiomis klientų grupėmis: ji konsultuoja šeimas, taiko individualius ar grupinius socialinio darbo metodus. Labiausiai ją džiugina pokyčiai, kai kliento, jo šeimos situacija gerėja.

Pasak pašnekovės, socialinio darbo specialybė įdomi tuo, jog joje dar galima ir reikia daug ką išplėtoti, tobulinti, todėl galima rinktis dominančią veiklos sritį ir joje daug pasiekti – nuo konkrečios praktinės veiklos iki teorinių darbų ar teisės aktų pataisų. Tęsti studijas, tobulintis gali ir pats specialistas. 

Ką ir kaip studijuosite?

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Socialinių ir sveikatos mokslų katedros doc. dr. Ramunė Jurkuvienė pabrėžia, jog būsimiesiems socialiniams darbuotojams parengti skiriama itin daug išteklių, žinių, laiko ir pastangų. Studentai mokomi ne tik tiesioginių profesinių žinių, bet ir savarankiško darbo, bendravimo įgūdžių, pabrėžiant profesines vertybes ir etiką.

Visų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų išskirtinė savybė – puikus praktinis parengimas. Įvairiapuse praktika pasižymi ir Socialinio darbo medicinoje studijų programa: studentai atlieka skirtingas, kaskart kitaip jų profesinius įgūdžius papildančias praktikas: susipažįsta su būsimąja profesija, institucijų veikla, mokosi dirbti su asmeniu, šeima, bendruomene, atlieka mokslinę tiriamąją praktiką.

Socialinio darbo medicinoje bakalauro studijų programą baigę absolventai gali dirbti sveikatos priežiūros įstaigose, priklausomybės ligų centruose, vaikų globos namuose, krizių centruose, nevyriausybinėse organizacijose ir kitose organizacijose, kuriose reikia profesionalios socialinės pagalbos.

Ką verta žinoti prieš stojant?

Doc. R. Jurkuvienė pastebi, kad renkantis studijuoti socialinį darbą, verta žinoti, jog šioje specialybėje ypatingas dėmesys skiriamas savęs – žmogaus, asmenybės, būsimo specialisto – pažinimui.

Juk dažniausiai pagalba teikiama pažeidžiamiausio visuomenės sluoksnio žmonėms, tad profesionalus socialinis darbuotojas turi gebėti ne tik išklausyti, patarti, paguosti, bet ir susitvardyti, prireikus – greitai ir tinkamai spręsti konfliktines situacijas.

„Socialiniam darbuotojui, kaip ir medikui, tenka nuolatos susidurti su žmonėmis, kurie skundžiasi, nepasako gero žodžio, nesidžiaugia, traukia save žemyn – apie tai taip pat reikia pagalvoti dar prie stojant“, – sako pašnekovė.

Taip pat verta žinoti, jog socialinio darbuotojo ir socialinio darbo paskirtis nėra kontrolė. Socialiniai darbuotojai savo žiniomis ir gebėjimais pirmiausia kuria ryšius tarp asmenų bei visuomenės ir institucijų aplink sunkumų turintį asmenį – kad jis neliktų paribyje, kad tie sunkumai būtų įveikti.

Jei tokia veikla tau artima – pasidomėk, studijos LSMU laukia tavęs!

Plačiau apie studijų programą: 

http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/socialinis-darbas-medicinoje/

Daugiau informacijos apie priėmimą LSMU:   http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/17734/patvirtintossenato_p_taisykls2019.pdf