Modernėjant gamybinių įmonių įrangai vis labiau jaučiamas specialistų, pasižyminčių inžineriniu universalumu, poreikis. Kol kas metalo ir plastiko apdirbimo įmonėse, kurių gausa išsiskiria Šiaulių regionas, išmaniųjų staklių nėra daug, tačiau gamybos robotizavimo procesas jau yra įgavęs pagreitį, netolima ateitis neatsiejama nuo spartaus technikos progreso.

Šiaulių valstybinė kolegija, atsižvelgdama į besikeičiančius rinkos poreikius, parengė Mechatronikos studijų programą. Jei kalbėsime dalykiškai, šios programos tikslas yra parengti gamybos inžinerijos specialistą, turintį integralių mechanikos, elektronikos ir informacinių technologijų bei gamybos organizavimo žinių, gebantį suprasti technologinius procesus, valdyti ir prižiūrėti technologinius įrenginius, savarankiškai priimti ir diegti sprendimus, inovatyviai dirbti konkurencinėmis sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje. Kalbant paprasčiau, naujos studijų programos Mechatronika absolventai gebės programuoti stakles, t. y. įrenginiui suteiks protą ir padarys, kad jis būtų valdomas, valdys stakles, atsiradus gedimui, sugebės jį diagnozuoti. Ši programa labiausiai tinka tiems, kurie jaučiasi pasižymintys inžineriniu mąstymu, siekiu išmokti savarankiškai pritaikyti žinias problemoms spręsti.

Pasirinkusių Mechatroniką laukia trejų metų studijos, apimančios bendruosius (fizika, matematika, specialybės užsienio kalba) ir į specialybei reikalingų žinių ir įgūdžių įgijimą orientuotus (skaitmeninės technologijos, elektrotechnika ir elektronika, automatikos pagrindai, mašinų elementai, programavimas, pavarų valdymo sistemos, gamybos technologijos, pramoninių robotų programavimas) dalykus. Kadangi visos studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje išsiskiria praktikų gausa, ir naujos programos studentams numatytos penkios skirtingos praktikos: Pažintinė, Matavimų, Eksploatavimo, Technologinė, Baigiamoji.

Be dėmesio praktikoms, yra ir daugiau priežasčių rinktis Mechatronikos studijas būtent šioje aukštojoje mokykloje. Šiaulių valstybinė kolegija dalyvauja Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte, kurį įgyvendinus bus atnaujinta Technologinių procesų automatizavimo laboratorija, įrengta Gamybos procesų laboratorija (planuojama įsigyti programuojamas (CNC) frezavimo stakles su papildoma programavimo ir simuliavimo įranga).

Gavus profesinio bakalauro diplomą, laukia puikios karjeros galimybės. Programos absolventai galės dirbti gamybos įmonėse technologais-programuotojais, gebančiais parengti CNC įrenginių valdymo programas ir jas pritaikyti praktiškai; meistrais, gamybos vadovais, gebančiais organizuoti gamybos procesą; skaitmeninės mechanikos inžinieriais; gamybinių procesų skaitmeninimo srities konsultantais.

Studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal gamybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos ir elektronikos inžinerijos krypčių antrosios pakopos studijų programas.

Mechatroniką, be jokių abejonių, galima vadinti ateities studijų programa. Darbas su mechatroninėmis sistemomis, staklių programavimas, robotai – visa tai pamažu taps kasdienybe.

Šiaulių valstybinė kolegija žada įdomias studijas, o pramonės progresas – garantuotas darbo vietas ne tik Šiaulių regione, bet ir visoje Lietuvoje, Europos Sąjungos šalyse.

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, gali sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt.

Sekite ŠVK naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.