Kai aplink kalbama apie siekį kiek įmanoma labiau robotizuoti pramonę, gali susidaryti klaidingas vaizdas, kad gamybos įmonėse jaučiamas vis mažesnis specialistų poreikis. Tikroji tiesa yra ta, kad specialistai reikalingi visada, bet patys paklausiausi yra tie, kurie turi daugiau kompetencijų ir geba koordinuoti skirtingas veiklas.

Racionalus sprendimas planuojantiems karjerą – pasirinkti kelias sritis apimančią studijų programą. Šiaulių valstybinė kolegija reaguoja į spartėjantį gyvenimo tempą, rinkos poreikius ir siūlo naują studijų programą – Gamybos ir logistikos vadybą. Naujoji programa sukurta ant tvirtų pamatų: Kolegijoje jau ne vienerius metus vykdoma programa, susijusi su logistika, nemažą įdirbį turi įvairios verslo ir vadybos krypties programos.

Naujosios programos išskirtinumas

Programos išskirtinumas – dviejų viena kitą papildančių veiklos sričių derinys. Gamybos ir logistikos vadybos studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus gamybos vadybos ir logistikos vadybos specialistus, gebančius atsakingai planuoti, organizuoti ir koordinuoti gamybos bei logistikos procesus, valdyti išteklius, spręsti problemas, sėkmingai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis. Paprasčiau kalbant, planuojama rengti specialistus, kurių veikla kreipiama tiek į įmonės vidų, tiek į išorę: jie bus pasirengę valdyti gamybos procesus pačioje įmonėje ir žinos, kaip turi būti organizuojami įmonei reikalingos gamybos logistikos procesai. Gamybos ir logistikos vadybos specialistas ir pats turėtų būti tam tikra prasme išskirtinė asmenybė: komunikabilus, greitos orientacijos, mėgstantis bendrauti ir bendradarbiauti, spėjantis prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių, gebantis derinti loginį mąstymą su empatija. Dar vienas išskirtinis bruožas – Šiaulių valstybinė kolegija vienintelė Šiaulių apskrityje siūlo tokio pobūdžio programą.

Kaip tampama gamybos ir logistikos vadybos specialistu

Norinčių tapti paklausiais dviejų sričių specialistais laukia ketverių metų ištęstinės studijos (labai patogios dirbantiems ar gyvenantiems toliau nuo Šiaulių), apimančios tiek bendruosius (bendravimo psichologija, ekonomika, teisė ir kt.), tiek specialiuosius (logistika, rinkodara, gamybos valdymas, sandėlių valdymas, verslo valdymo sistemos ir kt.) dalykus. Numatytos keturios skirtingos praktikos, palaipsniui plečiančios žinias ir įtvirtinančios įgūdžius: Profesinė pažintinė, Gamybos valdymo, Logistikos procesų ir Baigiamoji. Bendra praktikų trukmė – 24 savaitės. Šios programos absolventai galės dirbti gamybos ir logistikos vadybos specialistais (gamybos meistrais), padalinių vadovais įvairiose privačiose arba valstybinėse gamybos įmonėse. Viskas priklausys tik nuo paties jaunojo specialisto: koks darbo pobūdis ir veiklos sfera, įmonės tipas jam bus artimiausi.

1+1=1?

Toks veiksmas šiuo atveju tikrai nėra klaida. Sėkmingiems verslininkams būdinga viską gerai apskaičiuoti. Žinoma, įmonėje vienas žmogus gali tvarkyti visus su gamyba susijusius klausimas, o kitas – organizuoti gamybos logistiką. Galimybės viską padaryti taip, kas abi šios sritys būtų vieno žmogaus kompetencija, nepraleis nė vienas racionaliai mąstantis vadovas. Organizacijoms (labiausiai tai taikytina mažoms ir vidutinėms įmonėms) protingiau yra turėti ne atskirai vadybininką ir atskirai gamybos specialistą, bet vadybininką, gebantį skaityti brėžinius, išmanantį gamybos procesų esmę, suprantantį, kas yra standartai ir turintį kompetencijos jais remtis.

Mintis apie platesnių kompetencijų specialistus, iškelta vieno iš Šiauliuose veikiančių klasterio narių susirinkime, Šiaulių valstybinėje kolegijoje buvo išgryninta ir įgyvendinta. Faktas, kad į kolegijos Priėmimo tarnybą jau beldžiasi Gamybos ir logistikos vadybą pasirinkę studijuoti jauni žmonės, įrodo pačios programos ir tokių specialistų poreikio realumą.

Daugiau apie 2018 m. priėmimą į Šiaulių valstybinę kolegiją skaitykite ČIA.