Gegužės pradžioje pasirodžiusiame naujausiame žurnalo „Reitingai“ numeryje skelbiami Lietuvos švietimo įstaigų vertinimo rezultatai. Šiaulių valstybinė kolegija ne kartą minima tarp tų, kurie pasiekė daugiausia.

Vertinant kolegijas, buvo taikyti penki kriterijai, apimantys 44 pokriterijus. Bendra už visus kriterijus kiekvienai kolegijai suteikta taškų suma nulėmė galutinę jos pozicijų 2018 m. reitinge.

Žurnale skelbiamais reitingais pasitikėti tikrai galima, nes juos rengiant buvo apklausta labai įvairi auditorija: prekybos, gamybos, paslaugų sektoriams, valstybės tarnybai, IT ir komunikacijos, bankų ir finansų, farmacijos ir gydymo, mokslo ir švietimo sektoriams atstovaujantys darbdaviai, beveik 4000 kolegijų studentų.

Tarp vertintų kolegijų Šiaulių valstybinė kolegija – šešta. Mus lenkia abi didžiosios kolegijos – Vilniaus ir Kauno, taip pat trys specializuotos aukštojo mokslo įstaigos – Kauno technikos kolegija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Minėtina, kad šiemetinis mūsų kolegijos rezultatas yra geresnis už pernykštį.

Vertinimai pagal atskirus parametrus ir kriterijus dar geresni. Labai gerai įvertinta Šiaulių valstybinės kolegijos alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai parodo, kad mūsų aukštosios mokyklos absolventai yra puikūs specialistai, pageidaujami įmonių vadovų.

Mūsų kolegija išsiskiria tuo, kad čia dirba daug jaunų ir novatoriškų (iki 35 m.) dėstytojų. Be akademinio personalo, studijų kokybę lemia ir materialinė bazė, kuriai gerinti Šiaulių valstybinė kolegija išleidžia solidžią ES paramą. Taip pat esame prie tų, kurie į infrastruktūros gerinimą investuoja daug savų lėšų.

Šiaulių valstybinė kolegija yra lyderių trejetuke pagal konkuravimo tarptautinėje erdvėje galimybes – džiaugiamės į užsienį išvykstančių studijuoti ar atlikti praktikos studentų gausa, svetingai į auditorijas priimame studentus ir dėstytojus iš kitų šalių, mūsų dėstytojai taip dalijasi patirtimi kitų šalių aukštosiose mokyklose.

Būtina paminėti, kad mūsų kolegijos studentai, vieni iš aktyviausiai dalyvavusių vertinime, džiaugiasi jiems teikiamomis galimybėmis ir bendra aukštosios mokyklos atmosfera – pagal studentų požiūrį į savo kolegiją taip pat esame treti. Studentai pastebi per paskaitas ir praktinius užsiėmimus dėstytojų demonstruojamą dalyko išmanymą, suprantamus aiškinimus, objektyvų vertinimą.

Darbdaviai kolegijų absolventus vertina dėl puikaus praktinio pasirengimo. Kadangi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija šiais metais gerokai padidino kolegijoms skirtų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių, galimybę įgyti karjeros perspektyvas garantuojantį išsilavinimą turės dar daugiau žmonių.