2017 metų priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas daugeliui universitetų buvo kitoks. Vienas iš pagrindinių pokyčių – norint gerinti Lietuvos švietimo kokybę Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) nustatyta aukštesnė minimalaus balo ir minimalaus pakviestųjų skaičiaus kartelė. Pagrindinė problema, su kuria susidūrė daugelis Lietuvos aukštųjų mokyklų, buvo ta, kad jos nesurinko reikiamo stojančiųjų skaičiaus, todėl dalis studijų programų tapo nerentabiliomis.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) į visas studijų pakopas šiais metais priėmė 7.9 proc. daugiau stojančiųjų, nei pernai (2017 m. priimti 1703* stojantieji, 2016 m. – 1579 stojantieji), ir buvo vienintelis valstybinis universitetas, kuriam pakelta minimalaus balo kartelė neturėjo įtakos nė vienai studijų programai. Be to, net 3 Universiteto studijų programos – Medicina (724 prašymai), Odontologija (425 prašymai) ir Veterinarinė medicina (239 prašymai) pateko į populiariausių visų Lietuvos universitetų studijų programų dešimtuką, kuriame LSMU Medicina buvo pirmoje vietoje. Visos šios studijų programos Lietuvos mastu surinko daugiausiai pageidavimų studijuoti pagal pirmąjį prioritetą.

Pasak LSMU prorektoriaus studijoms prof. Kęstučio Petrikonio, šių metų stojimo tendencijos aiškiai parodė, kad LSMU sėkmingai konkuruoja ne tik su geriausiais Lietuvos, bet ir viso pasaulio universitetais. „Geriausi abiturientai, stojantys į mūsų studijų programas, turi galimybę tas pačias studijų programas rinktis ir kitose šalyse. Geriausi abiturientai anglų kalbos egzaminus išlaiko labai gerai, todėl jie neturi kalbinių problemų studijuoti užsienyje. Kadangi vienu metu jie pateikia paraiškas į kelis geriausius Lietuvos ir užsienio universitetus, iš tų universitetų jie gauna ir pasiūlymus studijuoti. Dalis Lietuvos studentų išvažiuoja, bet mes džiaugiamės tais, kurie lieka ir pasirenka mūsų universitetą, kas rodo, kad studijos čia yra lygiavertės“, – apie didėjantį LSMU vaidmenį tarptautinėje rinkoje pasakojo prorektorius.

Sėkmingą LSMU konkurenciją su užsienio universitetais patvirtina ir ypač didelis stojančiųjų iš užsienio šalių susidomėjimas studijomis LSMU. Palyginti su pernai metais, 2017 metais studijas Universitete pradėsiančių užsieniečių skaičius padidėjo net 71 proc. (305 studentai). „Užsienio studentai didina ne tik studijų kokybę, bet ir mūsų universiteto bei Lietuvos žinomumą pasaulyje. Universitetui tai leidžia tapti pažangesniam“, – tvirtino prorektorius prof. Kęstutis Petrikonis.

LSMU Studijų centro vadovė prof. Raimonda Brunevičiūtė atkreipė dėmesį į tai, kad šįmet mažiau stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas buvo pasiryžę mokėti už studijas. Tą pajuto didžioji dalis visos šalies aukštųjų mokyklų.

Pasak prof. R. Brunevičiūtės, nors absoliučiais skaičiais į studijas LSMU priimta mažiau studentų, nei į kai kuriuos kitus universitetus, taip lyginti visas aukštąsias mokyklas nėra teisinga, nes kiti universitetai turi skirtingą studijų programų skaičių. Jos teigimu, labiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kurioms studijų krypčių grupėms priklauso Universiteto studijų programos. LSMU šalies mastu kai kuriose grupėse yra geriausias – čia studentų, palyginti su kitomis aukštosiomis mokyklomis, priimta daugiau.

2017 metų stojimai į aukštąsias mokyklas parodė, kad studijas LSMU renkasi vis labiau motyvuoti ir specialiai sveikatos mokslų studijoms besirengiantys stojantieji. Pastarųjų 4 metų duomenis, šįmet vidutinis konkursinis priimtųjų į studijas Universitete balas yra 7,2 ir net 61,59 proc. priimtųjų konkursinis balas aukštesnis nei 7 . LSMU studijas rinkosi net 149 šimtukininkai.

 

* 2017 metais įstojusiųjų į LSMU skaičius šiek tiek gali kisti, nes dar ne visi stojantieji priėmė galutinį sprendimą.