Laisvos vietos konkursinėmis skelbiamos tuo atveju, jei po bendrojo priėmimo studijų programos formoje liko mažiau kaip 5 laisvos vietos. Prašymas tiesioginiu priėmimu teikiamas atvykus į Kauno kolegiją. Stojantysis prašyme gali nurodyti tik vieną pageidavimą. Kiekvienas kviečiamasis studijuoti į konkursinę vietą informuojamas jo prašyme nurodytu telefonu. Prašymo pateikimo metu studijų registravimo mokesčio mokėti nereikia.

Išsamesnė informacija