Studijų programa

Bendras laisvų vietų skaičius*

Akušerija (NL)

3

Burnos higiena (NL)

6

Ergoterapija (NL)

8

Farmacija (NL)

25

Gyvulininkystės technologija (NL)

6

Gyvulininkystės technologija (I)

3

Gyvūnų mokslas (NL)

6

Gyvūnų mokslas (I)

4

Kineziterapija (NL)

10

Maisto mokslas (NL)

9

Maisto mokslas (I)

6

Medicina (NL)

20

Medicininė ir veterinarinė biochemija (NL)

5

Medicininė ir veterinarinė genetika (NL)

4

Odontologija (NL)

20

Slauga (NL)

15

Socialinis darbas medicinoje (NL)

6

Sveikatos informatika (vykdoma kartu su KTU) (NL)

7

Sveikatos psichologija  (NL)

4

Veterinarinė maisto sauga (NL)

6

Veterinarinė maisto sauga (I)

6

Veterinarinė medicina (NL)

20

Visuomenės sveikata (NL)

20

*Valstybės finansuojamų vietų skaičių  studijų krypčių grupėse skelbia LAMA BPO.

Pastaba: NL– nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma.