Sutartis su Šiaulių valstybine kolegija jau pasirašė beveik 500 būsimų pirmakursių, tarp kurių ir keturi šimtukininkai, gavę maksimalų –100 balų – įvertinimą iš anglų kalbos egzamino.

Visi, kurie norėtų studijuoti mūsų aukštojoje mokykloje, dar turi progą prisijungti prie studentų būrio per papildomą priėmimą. Jame užsiregistravę galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie nebuvo užsiregistravę LAMA BPO informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu. Jau dalyvavusieji pirmuose bendrojo priėmimo etapuose galės teikti naujus prašymus ir juose įrašyti naujus pageidavimus. Neįkėlusieji brandos atestatų duomenų taip pat galės tai padaryti papildomo etapo prašymų teikimo laikotarpiu.

Prašymų teikimas papildomame etape – rugpjūčio 10–16 dienomis. Papildomo etapo prašymuose galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 21 d.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje tęsiamas ir tiesioginis priėmimas į visas studijų programas.

Nauja studijų programa – Gamybos ir logistikos vadyba! Užtrukus šios programos įregistravimo procedūroms, nespėta jos pateikti stojantiems per bendrąjį priėmimą, tačiau galima stoti per tiesioginį priėmimą – prašymai teikiami ŠVK priėmimo tarnybai.

Stojančiųjų konsultavimas

Priėmimo tarnyba

Aušros al. 40 

Darbo laikas: I–V nuo 9 iki 16 val.

Tel.: (8 41) 52 37 69, (8 41) 52 50 51

Mob. +370 615 97 114

El. p. priemimas@svako.lt