Tarptautinio verslo studijų programa skirta parengti kvalifikuotiems tarptautinio verslo specialistams, gebantiems tirti verslo aplinką ir procesus, kurti ir valdyti verslo įmonę, įgyvendinti tarptautinio verslo projektus, komunikuoti ir derėtis užsienio kalbomis, sugebantiems orientuotis į kintančią tarptautinio verslo aplinką, vartotojų poreikius ir įmonės tikslus, taikyti naujausias mokslo žinias, socialiai atsakingo verslo principus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose. Šią programą gali rinktis racionaliai mąstantys žmonės, kuriems patinka greita įvykių kaita, nestandartinės situacijos ir tarpkultūrinė komunikacija.

Tai nauja ir perspektyvi studijų programa. Paskaitas studentams skaito dėstytojai, turintys nemažai praktinio darbo patirties, atskiras temas pristato praktikai iš pažangių verslo įmonių, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų. Įgytos žinios įtvirtinamos ir įgūdžiai formuojami trijose skirtingose praktikose.

Absolventai kuria savo verslą ir jį plėtoja tarptautiniu mastu, dirba Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse eksporto, logistikos, pardavimo vadybininkais, funkcinių padalinių vadovais, vadovauja projektams.

Tikslas – parengti kvalifikuotus tarptautinio verslo specialistus, gebančius tirti verslo aplinką ir procesus, kurti ir valdyti verslo įmonę, įgyvendinti tarptautinio verslo projektus, komunikuoti ir derėtis užsienio kalbomis, orientuojantis į kintančią tarptautinio verslo aplinką, vartotojų poreikius ir įmonės tikslus, taikant naujausias mokslo žinias, socialiai atsakingo verslo principus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose.

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
 
 • žinos ir supras tarptautinio verslo, vadybos, rinkodaros, ekonomikos, teisės, psichologijos, sociologijos, filosofijos, etikos teorijas, principus ir metodus bei gebės juos taikyti verslo kūrimui, valdymui ir vystymui nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje;
 • taikys matematikos, statistikos, informatikos žinias verslo sprendimų priėmimui;
 • atliks taikomuosius tyrimus, leidžiančius pažinti versle bei jo aplinkoje vykstančius įvykius bei procesus, ir jų rezultatus taikys vystant verslą, sprendžiant konkrečias tarptautinio verslo problemas;
 • gebės įsteigti įmonę, planuos, organizuos, valdys, kontroliuos bei analizuos verslo procesus, leidžiančius greitai reaguoti į besikeičiančią globalią verslo aplinką;
 • planuos, analizuos, vertins ir kontroliuos tarptautinio verslo finansinius, žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius;
 • organizuos ir valdys apsirūpinimo prekėmis ir žaliavomis, pardavimo procesus;
 • prognozuos tarptautinio verslo tendencijas, parinks inovatyvias rinkodaros priemones ir rengs verslo projektus;
 • rinks, kaups ir sistemins informaciją iš įvairių šaltinių bei valdys verslo duomenų srautus moderniomis informacinėmis technologijomis;
 • bendraus ir bendradarbiaus su partneriais ir bendradarbiais, diskutuos ir derėsis tarpkultūrinėje erdvėje lietuvių bei užsienio kalbomis;
 • dirbs komandoje, prisiimdamas atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos rezultatus ir kokybę, vadovausis profesinėje veikloje socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu, puoselės etnokultūrinius ir tarpkultūrinius ryšius;
 • savarankiškai, novatoriškai, kūrybiškai plėtos žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui bei suvoks moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt

Taip pat kviečiame sekti mūsų naujienas socialiniame tinkle „Facebook“

Priėmimas vyksta!