Jau šių metų rudenį VšĮ Vilniaus Jeruzalės Darbo Rinkos Mokymo Centre naujus mokslo metus pradės renkama pirmoji suvirintojo modulinės profesinio mokymo programos grupė, kurios mokymas bus organizuojamas pameistrystės forma –  nuo pirmosios mokymų dienos dirbant realioje darbo vietoje reikšmingiausiose šalies inžinerinės pramonės įmonėse. 

Kalbintos įmonės palankiai vertina mokymo centro siūlomas pameistrystės programas, ypatingai išskirdamos suvirintojo programos svarbą, argumentuojant tuo, kad rinkoje šiandien sudėtinga rasti gerai paruoštų ir praktinių įgūdžių turinčių kvalifikuotų suvirintojų. 

Pameistrystę skatina Valstybė

Dvejus metus truksiančią mokymosi programą finansuos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama skatinti trūkstamų šios srities aukščiausios kvalifikacijos specialistų parengimą.  

Ši suvirintojo modulinė mokymo programa yra pirmoji programa, kuri finansuojama valstybės lėšomis ir galima džiaugtis, kad valstybiniu požiūriu žengiami ilgai laukti žingsniai stiprinant ir skatinant profesinio mokymo sritį - finansavimas yra svarbus ir profesinį mokymą, ir darbdavių įsitraukimą skatinantis veiksnys.

Išspręs aprūpinimo kvalifikuotais darbuotojais klausimą
Paklausus, ar darbdaviai susiduria su padidėjusiu kvalifikuotų darbuotojų poreikiu, Asta Tumaitytė, metalo apdirbimo įmonės ,,Multicut” direktorė, sako:  ,,Su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu susiduriame panašiai, kaip ir kitos pramonės įmonės: žmonių lyg ir yra, bet, deja, dirbti realioje gamyboje ir turėti kvalifikacijos pažymėjimą yra du skirtingi dalykai. Kita vertus, praktinė kvalifikacija yra įgyjamas dalykas ir, jei žmogus to nori bei stengiasi, įgyjama gana greitai. Turime ne vieną gerą pavyzdį savo praktikoje, net galime pasidžiaugti, kad pamažu atsiranda grįžtančių iš užsienio ir norinčių dirbti Lietuvoje”.

Kalbant apie galimybę įdarbinti besimokančius pameistrystės būdu, pašnekovė papildo: ,,Žmogus, kuris kartu su pažymėjimu įgis ir praktinį realios gamybos suvokimą specifinei darbo vietai yra labai laukiamas darbdavių: gerokai sutrumpėja ne tik tokio naujo darbuotojo įvedimo į gamybos ciklus laikas, bet ir kaštai. O tai savaime veda ir į geresnes sąlygas darbuotojui – darbuotojo adaptyvumas ir darbo kokybė tiesiogiai atsispindi jo darbo užmokestyje. “

Leis įmonėms atitikti tarptautinius eksporto standartus
Dėl kvalifikuotų suvirinimo specialistų trūkumo įmonės neretai susiduria su problema, kad negali patenkinti visų klientų užsakymų. Paprastai, kai užsakovas yra stambi, gerą vardą ir žinomą prekinį ženklą valdanti įmonė, iš Lietuvos gamintojų ji reikalauja, kad jai produkciją gamintų tik atitinkamą kvalifikaciją turintys, atestuoti specialistai.

,,Viskas ką matote aplink save: tiltai, pastatų konstrukcijos, laiptinės, transportas, visa tai atlikta tarptautinius standartus atitinkančių specialistų rankomis. Rinka peržengia valstybių sienas, tad ir reikalavimai tiek darbuotojams, tiek gaminiams tampa vienodi, nepaisant to, kurioje šalyje jie gaminami. Tarptautinį standartą atitinkanti kvalifikacija yra būtinybė suvirintojams, kurie dirba eksportuojančiose, taip pat su civiline inžinerija dirbančiose kompanijose, mašinų pramonėje. Mūsų kompanijos atveju, toks išsilavinimas bei suvirintojų sertifikavimas yra vienintelis pasirinkimas“ – patirtimi dalijasi A. Tumaitytė.

Naujos suvirintojo modulinės profesinio mokymo programos paskirtis – parengti kvalifikuotą IV kvalifikacijos lygio (pagal Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandaras) tarptautinį suvirintoją, gebantį dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų gaminių remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose.

Palankios sąlygos darbuotojus ,,užsiauginti” 
Didesniąją naujai pristatomos programos mokymo proceso dalį sudaro praktinis mokymas. Baigus mokymo programą, specialistas lieka dirbti įmonėje, kurioje įgijo neįkainojamos patirties. Todėl įmonėms programa sudaro patrauklias sąlygas su valstybės parama ,,užsiauginti” sau darbuotoją.  

,,Pirmiausia - tai moralinis imperatyvas” – sako Asta Tumaitytė. ,,Suvokiame, kad jei šiandien nieko nedarysime, tik lauksime, kol valstybė mums pateiks paruoštą „produktą“, atsidursime situacijoje, kai po gerų 10 metų, kai dabartinė darbuotojų karta po truputį pradės trauktis iš darbo rinkos, neturėsime juos pakeičiančios naujos darbuotojų kartos“.

Pašnekovė papildo: ,,Nepaneigiama ir apčiuopiama nauda – pameistrys išmoksta dirbti su konkrečiais reikalavimais ir gaminių specifika, t. y. per pameistrystę įmonė auginasi būtent tokį specialistą, kokio reikia gamybai. O ir mokinys žinias priima daug geriau, kai jos ateina per prisilietimą per realų gaminį, ne tik per suvirinimo bandinius mokyklos dirbtuvėse. Pameistrystė Skandinavijoje, Vokietijoje yra pagrindinė profesinio mokymo forma ne be priežasties”.

A. Tumaitytei pritaria ir Vytautas Kelminskas, UAB ,,MD/LT Technologies”  įmonės vadovas. Ši, Maišiagaloje įsikūrusi metalo apdirbimo įmonė, teikia žaliavos paruošimo paslaugas ir didžiajai švedų baldų gamintojai IKEA. 

UAB ,,MD/LT Technologies” bendradarbiauja su mokymo centru, savo įmonėje priima pameistrystės būdu ruošiamus specialistus. Paklaustas, ar yra jaučiama apčiuopiama nauda kartu su mokymo įstaiga aktyviai ruošiant sau būsimus specialistus, Vytautas Kelminskas patvirtina: ,,Taip, jaučiame motyvaciją prisidėti prie darbingų žmonių perkvalifikavimo ar kvalifikacijos kėlimo pameistrystės forma, tuo labiau, kad modulinis mokymas yra sistemiškas ir lankstus mokymosi būdas, kuris didina profesinio rengimo patrauklumą“.

Įmonės, susidomėjusios galimybe įdarbinti pameistrystės forma rengiamų kvalifikuotų specialistų, kviečiamos kreiptis į VšĮ Vilniaus Jeruzalės Darbo Rinkos Mokymo Centrą.

Straipsnis parengtas, remiantis publikuotu 2017 liepos mėn. 14 d. 10:03:06 „Respublika“