Lietuvos sporto universiteto (LSU) bendruomenė mano, kad autonomija sudaro puikias sąlygas vystyti sporto mokslą ir studijas. Visgi LSU Senatas ne kartą pabrėžė, kad yra pasirengęs su kitais Kauno universitetais aptarti glaudesnio bendradarbiavimo galimybes.

   Birželio 27 d. LSU Senatas įpareigojo derybinę grupę toliau tęsti diskusijas su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu dėl galimo bendradarbiavimo.

   Jeigu dėl šalies politikų sprendimo nepavyktų išsaugoti savarankiško sporto universiteto statuso, svarstoma galimybė tapti Sporto akademija.

   LSU Senatas mano, kad tokiu atveju svarbu išsaugoti judesių ir sporto mokslo kryptis, judesių ir sporto mokslo studijų programas, finansinę autonomiją, autonomišką darbuotojų priėmimo, motyvacijos bei krūvio apskaitos sistemą. Taip pat reikėtų užtikrinti adekvatų atstovavimą institucijos valdymo organuose. Be to, Vyriausybės lėšos optimizuojant universitetų tinklą Sporto akademijai turėtų būti skiriamos proporcingai. Jungtiniame universitete Sporto akademija būtų atsakinga už visą sveikatinimo ir sporto plėtrą.

  LSU Senato poziciją palaiko ir universiteto Taryba.

 

LSU informacija