Marija džiaugiasi, kad šiais metais LSMU baigia pirmoji Išplėstinės slaugos praktikos absolventų laida. Visoms 12-ai merginų suteiktas Slaugos magistro laipsnis ir Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojo kvalifikacija. Septynios absolventės, kaip ir Marija, tapo pirminės sveikatos priežiūros, keturios – anesteziologijos ir intensyviosios terapijos, viena – skubios pagalbos specialistėmis.

Marija Jasinskaitė LSMU baigė slaugos bakalauro studijas ir 3 m. dirbo. Dirbdama nusprendė, kad būtina įgyti ne tik praktikos, bet ir gilinti teorines žinias. Marija žinojo ko nori, kokios turi būti jos būsimos studijos, ko ji nori bei gali gyvenime išmokti ir – laukė. Ne tik laukė, mergina tikėjosi, kad magistro studijas, tokias, kokias ji įsivaizduoja ir nori studijuoti, ji baigs būtent savo Alma mater – Lietuvos sveikatos mokslų universitete.

„Studijuoti bet ko – nenorėjau“, – prisimena Marija ir džiaugėsi tuoj tuoj rankose laikysianti išsvajotą, taip lauktą diplomą.

Išplėstinė slaugos praktika, tai naujas slaugos lygmuo, išskirtinis tuo, kad suteikia išplėstinės praktikos slaugytojui daugiau profesinio savarankiškumo, įgalina priimti naujus klinikinius iššūkius. Tai ir mokslo įrodymais pagrįstos slaugos taikymas, lyderystė bei gebėjimas taikyti naujas technologijas (teikiant sveikatos priežiūros paslaugas), gebėjimas identifikuoti skirtumus tarp slaugos ir medicininės priežiūros, gebėjimas mokyti bei konsultuoti pacientus.

Tarptautinė slaugytojų taryba (angl. International Council of Nurses) apibrėžė išplėstinės slaugos praktikos slaugytoją. Tai slaugytojas, įgijęs pakankamai žinių ir galintis priimti sudėtingus sprendimus savarankiškai bei turintis pakankamus įgūdžius ir klinikinę kompetenciją pažangiai praktikai, kurios reikalavimai atitinka šalies, kurioje slaugytojas praktikuoja, sveikatos priežiūros kontekstą. Taryba pažymi, kad šio slaugos specialisto rekomenduojamas išsilavinimas – magistro laipsnis. Jį ir įgijo M. Jasinskaitė, drauge su savo 11 kolegių.

„Mes esame pirmosios ir mūsų pareiga – skleisti žinią apie šią specialybę, – sakė M. Jasinskaitė. – Prie viso, kas jau pasakyta apie mūsų specialybę, dar vienas svarbus jos tikslas – mažinti šeimos gydytojų darbo krūvį tam, kad gerėtų ir greitėtų šeimos medicinos įstaigų teikiamos paslaugos, būtų lengviau, paprasčiau – ir medikams, ir pacientams.“

Išplėstinės slaugos praktikos specialybė atspindi klinikinės slaugos praktikos išsivystymo lygį, maksimaliai išnaudoja būsimo slaugytojo paruošimo galimybes, suteikia gilias slaugos žinias, ugdo vertingą gebėjimą identifikuoti pacientų poreikius sveikatos priežiūros srityse.

Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojai, panaudodami savo patirtį ir žinias, kilstelės slaugos praktiką į naujas aukštumas prižiūrėdami pacientus, pereidami nuo palaikančiojo vaidmens į vadovaujantį. Šalys, kuriose įdiegta pažangi išplėstinės slaugos praktika, viešai dalijasi šios praktikos efektyvumo įrodymais. Tai akivaizdžiai pagerėję pacientų priežiūros rodikliai (sveikatos ir funkcinė būklė, gyvenimo kokybė), pasitenkinimas sveikatos priežiūra bei išlaidų efektyvumas. Tai sumažėjęs stazionarizavimų ir apsilankymų priėmimo skyriuose skaičius bei trumpesnis stacionarizavimo laikas. Retesnis pakartotinų stacionarizavimų dėl širdies nepakankamumo skaičius, mažesnis šlapimo takų infekcijų, odos pažeidimų ir pneumonijos atvejų skaičius, įrodymais pagrįstas priežiūros diegimas į praktiką, geresnis pacientų gebėjimas laikytis sveikatinimo nuorodų.

Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojai papildys gydytojų bei kitų sveikatos priežiūros specialistų teigiamus darbo rezultatus, stiprins priežiūros kokybę ir savalaikiškumą. Slaugytojai galės dirbti tiek pirminiame, antriniame, tiek ir tretiniame sveikatos priežiūros lygmenyse, tačiau ypatingas dėmesys bus skiriamas pirminiam sveikatos priežiūros lygiui.

Remiantis užsienio šalių praktika, išplėstinės slaugos praktikos slaugytojai gali dirbti skubios pagalbos ir priėmimo skyriuose, pvz., JK sėkmingai dirba nedidelių traumų, diagnostikos skyriuose, naktinėse sveikatos priežiūros įstaigų pamainose. Įgiję praktikos – tęsia karjerą ir susieja ją su mokslu.

 „Jei nuspręsiu, kad jau esu pasirengusi stoti į doktorantūrą, norėsiu, kad tema būtų susijusi su Išplėstinės slaugos praktika“, – sako M. Jasinskaitė ir jaunam žmogui, kuris dar ieško savo kelio, pataria:

„Pirmiausia, reikia turėti praktikos – tos srities, kuią žmogus nori rinktis. Tuomet jis jau tikrai žinos, matys ir jaus, ko jam norisi, reikia... Praktikoje mes pažįstame ir darbo rutiną, ir žmones, išmokstame bendrauti su tam tikros srities, išsilavinimo ir patirties asmenimis. Praktika – labai svarbi darbo dalis.“

M. Jasinskaitė iš praktikos gali pasakyti, kad paprastai kolektyvas domisi, kur, ką mokosi jų bendradarbis. Kai kurie naujoves priima abejodami, todėl, natūralu, ir naujos specialybės atsiradimas gali sulaukti nepatiklių žvilgsnių ar klausimų. M. Jasinskaitės nuomone, daug klausimų gali padėti išspręsti komandinis darbas, teigiamas požiūris į komandą ir pareigų pasiskirstymas.

„Džiaugiuosi, kad baigiau Išplėstinės slaugos praktikos studijas ir tikiuosi dirbdama sėkmingai taikyti tai, ko mus mokė. Išplėstinės slaugos praktika yra perspektyvi specialybė“, –  apie savo būsimą darbą ir pareigas kalba M. Jasinskaitė.

„Diplomas, įgyta profesija yra galimybė, kuria reikia gyvenime pasinaudoti, – savo studijų draugėms sako M. Jasinskaitė, o tiems, kas dar pasirinks šią specialybę linki motyvuoto pasirinkimo, labai gerai jį apgalvoti ir tvirtai įsitikinti, kad tai tikrai yra sritis, kurioje norėsi dirbti.

„Noriu labai padėkoti savo magistrinio darbo vadovei Ramunei Jurkuvienei už palaikymą, supratimą ir pagalbą, siekiant labiau įsigilinti į Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojo pareigas, šios specialybės svarbumą. Dėkoju LSMU Slaugos fakulteto administracijai, dėstytojams, kurie dėjo dideles pastangas ir įgyvendino šią programą bei vis dar tobulina ją, kad ji kuo labiau atitiktų studentų lūkesčius ir taptų vis reikalingesnė pacientams bei visai mūsų visuomenei. Ačiū už viską ir – sėkmės.“

Džiuljeta Kulvietienė

Asmeninės nuotr.