Motyvacijos vertinimas gali būti laikomas pasirinktinai birželio 19 – liepos 7 d. (Per papildomą priėmimą — rugpjūčio 16 d. — motyvacinį testą galės laikyti tik naujai užsiregistravusieji).
Informacija apie motyvacijos vertinimą teikiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/priemimas/priemimas-2017
Registracija į Motyvacijos vertinimą vykdoma stojančiajam registruojant prašymą bendrajam priėmimui ir pasirinkus jam tinkamą testo laikymo datą bei vietą internetu svetainėje www.lamabpo.lt 
Motyvacijos vertinimo į ugdymo mokslų studijų programas tvarkaraštį rasite adresu: http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2017/04/Motyvacijos-vertinimo-tvarkara%C5%A1tis_2017-m.pdf