Pasak agentūros ekspertų, kurių veikla nukreipta į tarptautinių kompanijų pritraukimą, į Kauno regioną ketina įžengti dvi didžiulės tarptautinės kompanijos, „Hella“ ir „Hollister“, kurių poreikis – įdarbinti elektronikos ir medicinos įrenginių gamybos specialistus. Tokią žinią gegužės pabaigoje viešai patvirtino ir LR Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas apie subalansuotą požiūrį į Kauno regiono vystymąsį.
Vien pradiniame nurodytų kompanijų plėtros Lietuvoje etape numatyta įsteigti mažiausiai 550 darbo vietų, kurių nemaža dalis būtų susijusi su specialistų patirtimi, įgyta studijuojant elektros ir elektronikos inžinerijos studijų krypčių mokslus. Naujų darbo vietų bumas prognozuojamas po trejų ir daugiau metų – būtent tada planuojami baigti išvardintų kompanijų gamyklų Lietuvoje steigimo darbai.
Kauno kolegijos direktoriaus dr. Mindaugas Misiūno manymu, pastaraisiais metais galima pastebėti ypatingą verslo sektoriaus suinteresuotumą būsimaisiais informacinių technologijų, elektros ir elektronikos inžinerijos specialistais – į Kauno kolegiją nuolat kreipiasi darbdaviai, prašydami nukreipti į įmones parengtus specialistus ar studentus. Į rinką įžengiančios naujos kompanijos verčia darbdavius konkuruoti tarpusavyje, siekiant pritraukti potencialių darbuotojų dėmesį, todėl šioje konkurencinėje kovoje svarbus tampa ne tik siūlomas atlyginimas, tačiau ir kiti darbo vietų veiksniai – darbo ir gyvenamosios vietos dermė, darbuotojui siūlomos sąlygos ir požiūris į jį, įmonės mikroklimatas ir kultūra. Pasak kolegijos vadovo, ilgalaikėje perspektyvoje konkurencinę kovą laimi tos įmonės, kurioms nesvetimos socialinės atsakomybės nuostatos.
Priėmimas į Kauno kolegijos studijų programas – Infotroniką, Automatinį valdymą, Kompiuterinių tinklų administravimą – prasidėjo jau nuo birželio pirmosios dienos. Kaip ir stojant į visas programas, galioja bendroji priėmimo tvarka. Dokumentus pildyti galima prisijungus per LAMA BPO sistemą.

Daugiau apie inžinerines studijas Kauno kolegijoje