Antroji psichologijos studijų pakopa leidžia bakalauro studijas baigusiam asmeniui specializuotis gilesnėje ir konkretesnėje psichologijos srityje, įvaldyti sudėtingesnius tyrimų metodus bei gauti įgūdžių, įgalinančių tęsti studijas doktorantūroje.

Tau pasisekė, nes LSMU Sveikatos psichologijos studijų programos absolventai, šalia plačių ir gilių sveikatos psichologijos žinių bei praktinių įgūdžių, galės įgyti specialiųjų kompetencijų, gaus jas patvirtinantį sertifikatą penkiose sveikatos priežiūrai aktualiose srityse. Per pasirenkamuosius dalykus, praktiką ir mokslo tiriamąjį darbą, studijuojantieji sveikatos psichologijos magistrantūroje galės specializuotis sveikatos psichologijos organizacijoje, onkopsichologijos, psichologinės vaikų raidos sutrikimų diagnostikos, reabilitacijos ir paliatyviosios pagalbos bei priklausomybių psichologijos srityse.

Šios specializacijų sritys numatytos atsižvelgiant į aktualiausias Lietuvos visuomenės sveikatos problemas ir didėjantį psichologinių paslaugų poreikį. Aukštą teorinę ir praktinę specialiųjų kompetencijų suteikimo kokybę užtikrins didelę darbo patirtį šiose srityse turintys LSMU psichologai bei medikai ir puiki praktinė bazė.

Laukiame Tavęs, nes Tavo pasirinkimas – teisingas ir prasmingas.

Daugiau informacijos: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/

Džiuljeta Kulvietienė