Infomobilis – mobili laboratorija (autobusas), skirta techninės pakraipos profesiniam informavimui ir karjeros galimybių viešinimui. Čia vaikai ir jaunimas supažindinami su inžinerinės pramonės profesijomis, mokymosi, praktikos ir karjeros galimybėmis. Mokiniams sudaromos galimybės kompiuterizuotose mokymo vietose išbandyti staklių valdymo bei gamybos ciklo simuliacines programas – moderniais programinio valdymo įrenginiais pasimokyti valdyti stakles / aparatus. Infomobilyje sumontuota technika: CNC frezavimo staklės, automatizuoto surinkimo modulis, 3D spausdintuvas, suvirinimo simuliatorius, įvairūs mokomieji stendai suteikia galimybę pažinti profesiją, ją „pasimatuojant“. 

Profesinio orientavimo programa „PAMATYK, IŠBANDYK, KURK!paremta neformaliojo ugdymo principais ir metodais (techninės užduotys, simuliacijos, žaidimai ir pan.), skirta kūrybiškumui, verslumui, gebėjimų vystymui, karjeros pasirinkimui ugdyti. 

Siūlomi užsiėmimai pagal amžiaus grupes:

  • 1-4 klasių mokiniams – „Smalsutis“. Užsiėmimo tikslas – supažindinti vaikus su inžinerinėmis profesijomis. Užsiėmimo  metu pristatomi inžinerinėje pramonėje sukurti daiktai, kalbama apie tai, kokių profesijų atstovai šiuos daiktus sukuria, vaikai dalyvauja eksperimente, atlieka užduotis.
  • 5-8 klasių mokiniams „Tyrėjas“. Užsiėmimo tikslas - sudominti technine, technologine, inžinerine mokslų sritimi bei aptarti karjeros galimybes Lietuvoje. Užsiėmimo  metu pristatomos inžinerinių mokslų kryptys, jų susietumas su profesijomis ir darbais, jaunimas atlieka praktines užduotis, susijusias su 3D modeliavimu.
  • 9-12 klasių mokiniams „Inžinierius“. Užsiėmimo tikslas - žinių gilinimo inžinerinių mokslų srityse skatinimas bei karjeros galimybių pristatymas Lietuvoje. Užsiėmimo metu pristatomi Lietuvos inžinerinėje pramonėje sukurti produktai, specialistai, kuriantys šiuos produktus, jų profesijų mokymosi galimybės, karjeros perspektyvos, sėkmės istorijos, aptariami karjeros planai, atliekamos specializuotos praktinės užduotys.

Sėkminga patirtis. 2016 m. gruodžio 5-9 dienomis, „Europos profesinių gebėjimų savaitės – Atrask savo talentą!” iniciatyvos metu, infomobilis dalyvavo neformaliojo jaunimo švietimo, profesinio orientavimo renginiuose, skirtuose Vilniaus, Kauno, Alytaus, Panevėžio ir Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Renginiams registravosi ir juose apsilankė per tūkstantį 5-12 klasių mokinių iš skirtingų miestų ir rajonų mokyklų. Šių renginių metu mokiniai galėjo savanoriškai pildyti anonimines grįžtamojo ryšio anketas -100 proc. apklaustųjų labai teigiamai įvertimo infomobilį - teigė norintys, kad tokių profesinio orientavimo ir mokymo priemonių būtų ir veiktų daugiau.

Paslaugų suteikimo vieta: Užsakovo nurodytos stovyklos (-ų) buvimo vieta (-os), atitinkanti (-čios) techninius reikalavimus.

Techniniai reikalavimai:

  • Infomobilio ilgis - 18 m
  • Elektros naudojimas renginio metu – elektros 1 taško pajungimas, įskaitant sunaudojimą, su 1-os jungties rozete 32 A, 380 V, 24 kW

Kontaktai:

Tel. 85 269 74 55, Mob. 8 645 53 971

El. p. j.aleksandraviciute@mokymas.eu