„Socialinio darbuotojo medicinoje vaidmuo – nutiesti tiltą tarp medicininių ir socialinių aspektų, teikiant pagalbą asmeniui. Pacientas ne tik serga, jis gyvena toliau. Rūpintis vien jo kūnu nepakanka. Svarbu įgalinti sergantį priimti psichosocialinę realybę, kartu su juo ir jo šeima planuoti gyvenimą su liga.

Socialinio darbo medicinoje antrakursė Gabrielė Kairytė ragina prisijungti ir Tave. Studentė socialinio darbo profesijai, linki profesinės specializacijos ir neišvengiamos fragmentacijos medicinos kontekste – holistinio požiūrio į žmogų. Holistinė medicina – tai kompleksinio gydymo koncepcija, pagal kurią serga visas organizmas, o ne tik kai kurie organai. Liga – tai individualus procesas, kuris vyksta kiekviename organizme skirtingai ir todėl reikalauja individualiai pritaikyto gydymo.

 LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto Socialinio darbo medicinoje programos paskirtis – rengti kvalifikuotus socialinio darbo specialistus, gebančius optimizuoti paciento ir jį supančios aplinkos tarpusavio sąveiką visuose sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų lygiuose. Baigę studijų programą absolventai sugeba inicijuoti teigiamus pokyčius paciento gyvenime, įgalinant pacientą dalyvauti ir priimti sprendimus pagalbos planavimo bei jos teikimo procesuose.

Studijuodami studentai nuolat atlieka socialinio darbo praktiką sveikatos ir socialinės pagalbos įstaigose. Visą studijų laikotarpį jiems teikiamos individualios ir grupinės praktikos, kurių metu studentai įprasmina savąją patirtį.

Baigę Socialinio darbo medicinoje programą, gali dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės paramos ir globos įstaigose, bendruomenių centruose, Lietuvos ir tarptautinėse nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybių padaliniuose ir seniūnijose, ES valstybių partnerystės projektuose. Programos absolventai dirba tiesiogiai su klientais, vadovauja socialinėms institucijoms, administruoja socialines programas, formuoja šalies socialinę politiką, vykdo mokslinę veiklą, tęsia studijas magistrantūros programose. Stažuojasi Švedijoje (Malardaleno ir Kristianstado universitetuose), Olandijoje (Utrechto universitete), Vokietijoje (Bielefeldo universitete). Studijų programa baigiama – bakalauro diplominio darbo gynimu.

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis – ši programa nominuota, kaip geriausia 2015 m. pirmosios pakopos socialinio darbo studijų programa Lietuvoje.

Tolesnės studijų galimybės – tai Socialinio darbo, Sociologijos, Visuomenės sveikatos, Visuomenės sveikatos vadybos, Viešojo administravimo magistrantūros studijos.

 

 

Džiuljeta Kulvietienė,

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba