Tu turi puikią galimybę pasirinkti studijuoti Farmaciją Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU)!

Pradėti studijuoti farmaciją Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) gali turėdamas vidurinio mokslo baigimo atestatą. Farmacijos vientisųjų studijų paskirtis – rengti kvalifikuotus farmacijos magistrus, suteikti farmacijos mokslo žinias ir ugdyti gebėjimus, reikalingus farmacinei veiklai bei darbui, skatinti nenumaldomą norą siekti vis naujų žinių ir tobulėti visą gyvenimą.

Farmacijos studijos LSMU Tau tikrai suteiks intelektualaus pasitenkinimo jausmą studijuojant ir vėliau dirbant, ugdant gebėjimą išlaikyti reikiamą profesinę kompetenciją visą gyvenimą ir toliau siekiant mokslo aukštumų.

Tu turėsi puikias sąlygas ir galimybes studijuoti bei pajusi išskirtinę farmacininko specialybės aurą apsilankydamas Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje, kur išgirsi įdomių liudijimų ir mokslo įrodymais pagrįstų liaudies medicinos tiesų.

Baigęs LSMU Farmacijos fakultete Farmacijos studijų programą ir įgijęs farmacijos magistro laipsnį bei vaistininko profesinę kvalifikaciją, galėsi dirbti viešosiose ar gydymo įstaigų vaistinėse, didmeninės vaistų prekybos ir tiekimo įmonėse, farmacijos pramonės įmonėse bei jų atstovybėse, farmacijos mokslinius tyrimus vykdančiose laboratorijose ir farmacijos mokslo paslaugas teikiančiose įmonėse, valstybinėse įstaigose, reguliuojančiose su farmacija siejamas veiklas bei kt. O taip pat – klinikinės farmacijos specialistais ligoninėse ir kitose su vaistų terapija susijusiose įstaigose.

LSMU Farmacijos programos absolventai geba vertinti farmacinę veiklą, gali organizuoti ir vykdyti vaistinių preparatų didmeninį platinimą, vaistinių preparatų pardavimą (išdavimą) gyventojams, teikti farmacininko paslaugos ir farmacinės rūpybos teikimą vaistinėse; organizuoti ir vykdyti vaistinių preparatų gamybą vaistinėse ir pramonės įmonėse ir kt. Farmacijos studijos suteiks Tau daug vertingų žinių, kurios pravers Tau ir kasdieniame darbe, ir siekiant karjeros, ir asmeniniame gyvenime.

„Lietuvos vaistinėse ir kitose farmacijos srities įstaigose dirba puikūs specialistai. Jie turi pakankamai žinių ir patirties tinkamai prisidėti užtikrinant Lietuvos piliečių sveikatos apsaugą ir tinkamą vaistų naudojimą gydant visus žmones. LSMU Farmacijos fakulteto mokslininkai ir kiti dėstytojai tikisi bei deda pastangas, kad mūsų absolventai – vaistininkai, farmacininkai ir toliau sieks naujų žinių bei praktinių gebėjimų, gerindami sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę“, – sako studentų gerbiamas LSMU Farmacijos fakulteto dekanas prof. Vitalis Briedis ir kviečia Tave studijuoti farmaciją Lietuvos sveikatos mokslų universitete.

Daugiau informacijos rasite: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/vientisosios-studijos/

Džiuljeta Kulvietienė,

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba