Slaugos specialistai ir akušeriai tampa vis svarbesni padedant žmonijai įveikti sveikatos iššūkius, teikiant saugias, kokybiškas bei veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas. Tai gyvybiškai svarbios profesijos ir kiekvienam žmogui asmeniškai, ir visai sveikatos priežiūros sistemai, jos gerinimui, nes skatina žmones rūpintis savo sveikata, užtikrina sveikatos priežiūros tiesioginį prieinamumą ir tęstinumą, kai pacientams to prisireikia.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Slaugos fakultete (SF) gali įgyti šias specialybes ir visą gyvenimą jausti pagarbą žmonių, nes Tu – jiems reikalingas.

Na, o jei jau esi „paragavęs“ slaugos mokslų, LSMU Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedra siūlo Tau naują antrosios studijų pakopos programą (magistrantūrą) „Slaugos lyderystė”. Ją, reaguodami į vykstančius pokyčius sveikatos priežiūros sistemoje ir į pacientų lūkesčius, gali studijuoti slaugytojai ir akušeriai, turintys profesinę slaugytojo/akušerio kvalifikaciją. Studijų metu studentams dėstys ne tik LSMU, bet užsienio šalių (JAV, JK) dėstytojai.

Šios patraukios ir reikalingos studijų programos tikslas yra suteikti magistrantams slaugos lyderystės bei organizavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo ir slaugos proceso kokybės užtikrinimo žinių bei įgūdžių, stiprinti jų gebėjimus vykdyti mokslinius darbus, o jų rezultatus taikyti slaugos praktikoje dirbant slaugos ir akušerijos srityse.

Šios studijų programos paskirtis yra parengti slaugos magistrus, kurių profesinė ir mokslinė veikla grindžiama naujausiomis slaugos mokslo žiniomis bei įrodymais, sveikatos politikos gilesniu supratimu, slaugos ir akušerijos paslaugų teikimo koordinavimu, vadovavimu, alternatyvių sprendimo variantų numatymu ir pasirengimu lyderiavimui, akademiniam bei moksliniam darbui.

Studijų programa yra parengta atliepiant Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) strateginį dokumentą, Strateginės slaugytojų ir akušerių vaidmens stiprinimo Europos regione kryptis, sekant „Sveikata 2020“, kurio vienas iš prioritetinių uždavinių yra gerinti lyderystę ir asmeniniu dalyvavimu paremtą valdymą geresnės visuomenės sveikatos labui. Pagrindiniai mechanizmai, įgalinantys slaugytojus ir akušerius tapti lyderiais, yra reglamentavimas, moksliniai tyrimai, partnerystė, vadyba ir lyderystė.

Džiuljeta Kulvietienė,

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba