Statant naujus pastatus arba vykdant pastatų renovaciją, dažnai susiduriama su darbuotojų kompetencijų stoka. Dėl darbuotojų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių trūkumo statybos įmonės turi didelių nuostolių: ilgėja statybos darbų trukmė, sugadinamos, eikvojamos medžiagos turi būti keičiamos naujomis.

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro Statybos technologijų skyriaus vadovas Andrius Šipkinas teigia, jog Lietuvoje dažnas statybose dirbantis darbuotojas pervertina savo kompetencijas ir mano, kad turi pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vykdyti statybos darbus. „Fasadų montuotojas, dažytojas, plytelių klojėjas, mūrininkas ar kitas statybose dirbantis specialistas galvoja, kad viską moka ir žino, kaip teisingai ir kokybiškai padaryti jam pavestą darbo užduotį. Tik gaila, kad dažnai šių specialistų žinios ir gebėjimai yra pasenę ir neatitinka aktualių darbo procesų vykdymo ir teisės aktų reikalavimų. Naudojamos inovatyvios darbų atlikimo technologijos, medžiagos ir įrenginiai, su kuriais darbuotojai nemoka saugiai ir efektyviai dirbti.“ – akcentuoja Andrius Šipkinas.

Statybose dirbantiems darbininkams, tokiems kaip fasadų montuotojai, leidžiama vykdyti darbus be jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų - užtenka darbdaviui įrodyti, kad asmuo turi patirties statybos darbų atlikimo srityje. Kai, tuo tarpu, vienas iš svarbiausių aspektų pastatų statyboje norint pasiekti aukštus pastato energetinio naudingumo reikalavimus yra kokybiški ir efektyvūs statinių fasadų montavimo ir įrengimo darbai. Neretai darbdaviai, pasitikėdami darbuotojais apie jų turimą darbinę veiklą ir patirtį, patiria nuostolių, kai sugadinamos medžiagos ir nekokybiškai atliekami atsakingi darbai.

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo Build Up Skills Energotrain projekte, kurio metu įgijo kompetencijas, reikalingas kokybiškam energiškai efektyvių pastatų statybos specialistų parengimui. Įgyvendinus projektą, parengtos trys mokymo programos, skirtos fasadų montuotojų technologinių kompetencijų tobulinimui:

  • Aliuminio stiklo fasadų montuotojo;
  • Tinkuojamų fasadų montuotojo;
  • Vėdinamų fasadų montuotojo.

Šių mokymo programų tikslas - suteikti fasadų montuotojams papildomas kompetencijas, kurias turi turėti fasadų montuotojas A ir aukštesnės klasės energinio naudingumo pastatų fasadų įrengimo darbams atlikti. 

Dirbantiems statybos įmonėse darbuotojams gali būti organizuojamas individualus mokymas, mokymas pameistrystės forma, sudaromas lankstus mokymo grafikas, kad darbuotojams nereikėtų ilgą laiką mokytis mokymo centre, o savo kompetencijas galėtų ugdyti darbo vietoje, atlikdamas įvairias jam pavestas praktines užduotis. 

Aplankykite mus statybos ir interjero parodoje „Super Namai“ balandžio 20-23 d., „Siemens“ arenoje ir sužinokite apie energinio naudingumo statybos technologinių kompetencijų tobulinimo mokymo programas plačiau!