Į Kauno kolegiją susirinkęs gausus būrys farmakotechnikos profesionalų pažymėjo šią garbingą datą, dalyvaudami šventinėje konferencijoje, kurioje pranešimus skaitė ir sveikinimo žodžius tarė Kauno kolegijos vadovybė, akademinės bendruomenės nariai bei garbūs svečiai  – atstovai iš Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Medicinos ir Farmacijos istorijos muziejaus.

„Bėgant metams šioje specialybėje keitėsi studentų veidai, mokymo priemonės, vadovėliai, tačiau nesikeitė pagrindinė nuostata – tarnauti žmogui,“ – tardamas sveikinimo žodį teigė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas, gydytojas Julius Dovydaitis, džiaugdamasis tuo, kad dėstytojai savo studentams perduoda tai, ką per savo patirtį įgijo geriausio.

Kaune  farmakotechnikų rengimo istorija prasidėjo 1946 metais, kuomet buvo atidaryta  Respublikinė  Kauno Farmaceutų  mokykla. Jos direktoriumi tuomet paskirtas R. Packevičius.

Į mokyklą buvo priimami asmenys, baigę  4 gimnazijos klases. Pirmojoje laidoje studijavo ir 1949 metais baigė 21 moksleivė. 1948 m. Respublikinė Kauno Farmaceutų mokykla buvo prijungta prie Kauno Felčerių-Akušerių mokyklos ir pavadinta Respublikine medicinos mokykla.

Po dešimtmečio į šią specialybę buvo priimami pilną vidurinį išsilavinimą įgiję mokiniai, kurie profesijai reikalingus įgūdžius įgydavo per 2 metus.

Per eilę metų keitėsi šios profesijos atstovų įgytos kvalifikacijos pavadinimai – jie vadinti provizoriaus padėjėjais, farmakotechnikais, vaistininko padėjėjais.

Nepriklausomybės laikotarpiu reformuojama švietimo sistema, todėl Kauno aukštesniojoje medicinos mokykloje, kuriai vadovauja gydytojas J. Dovydaitis, sukuriama realizuoti atnaujinta studijų programa „Farmakotechnika“. Nuo 1994 metų mokyklos mokymo bazė perkraustoma į K. Petrausko gatvę.

Po 2000 metų Kauno aukštesnioji medicinos mokykla tampa sudėtine Kauno kolegijos dalimi ir tęsia veiklą kaip Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros, vėliau – Medicinos fakultetas. Jame baigusieji Farmakotechniokos studijas įgyja vaistininkų padėjėjų kvalifikaciją.