Nemokamas mokslas. Mokytis priimami asmenys, turintys pagrindinį (baigę 10 klasių) ir vidurinį (baigę 12 klasių) ar aukštesnį išsilavinimą. Stojantys po 10 klasių specialybės mokosi 3 metus ir kartu įgyja vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Turintys vidurinį išsilavinimą mokosi 2 metus. Mokymosi laikotarpiu atliekama praktika įmonėse. Prašymai mokytis yra priimami nuo 2016 m. gegužės 26 iki rugsėjo 9 d. Mokymo programa yra modulinė.

 

Ko mokosi būsimi mechatronikai?

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikacijos siekiantys asmenys bus mokomi mechaninių, pneumatinių, elektrinių, elektroninių, elektropneumatinių, hidraulinių, elektrohidraulinių sistemų montavimo, eksploatavimo ir derinimo. Taip pat būsimas specialistas turi išmanyti jutiklių veikimo principus, jų eksploatavimo ypatumus, mokėti naudoti programuojamuosius loginius valdiklius. Baigę mokymo programą asmenys gebės:

 • montuoti ir derinti mechaninius įrenginius;
 • surinkti ir derinti elektrotechnikos įrenginius;
 • parinkti ir sujungti elektronikos komponentus ir įtaisus;
 • parinkti, montuoti ir eksploatuoti pneumatikos bei elektropneumatikos įrenginius;
 • parinkti, montuoti ir eksploatuoti hidraulikos ir elektrohidraulikos įrenginius;
 • programuoti loginius valdiklius;
 • parinkti ir prijungti jutiklius;
 • prijungti ir valdyti elektros variklius;
 • valdyti automatizuotos gamybos sistemas.

 

Kokios karjeros perspektyvos?

Mechatronika – tai gana nauja profesinės veiklos sritis, mechaninės inžinerijos, elektronikos, kompiuterinių valdymo sistemų sinerginis derinys, sutinkamas visų pramonės šakose. Įmonėse, kuriose yra naudojamos modernios gamybos ir technologimnės priemonės, sudėtingos mechatroninės sistemos, kuriomis valdomi ir kontroliuojami gamybos ir technologiniai procesai, pastaruosius prižiūri, valdo ir montuoja atitinkamą įrangą būtent mechatroniko specialybę turintys asmenys. Šių specialistų poreikis darbo rinkoje, Darbo biržos duomenimis, yra ypač aukštas. Pramonės įmonės, kuriose gali dirbti šios krypties specialistai, priklauso vienam iš labiausiai besivystančių ir moderniausių šalyje sektorių. Baigę mokymo programą asmenys mokymąsi gali tęsti pagal inžinerinės krypties aukštojo mokslo programas.

 

Praktika ir bendradarbiavimas

Mokymo centras yra Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos narys ir bendradarbiauja su inžinerinės krypties įmonėmis, organizuodamas mokinių praktiką.

 

Deividas Druskis - mokymo centro absolventas, įmonės „Liregus“ kokybės inžinierius

Deividas Druskis

„Baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitete mašinų kokybės kontrolės studijas nusprendžiau padidinti žinių bagažą ir išmėginti save kitose srityse. Tačiau turėjau sau išsikėlęs reikalavimą nenutolti nuo jau įgytos profesinės krypties. Kibus į paieškas atradimu man tapo automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko specialybė, kurią vykdo Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras.

 

Šiuo savo apsisprendimu nepasigailėjau nė dienos, nes mokymo centre gavau galimybę ne tik mokytis nemokamai, bet ir stažuotis užsienyje. Praktikos Maltoje ir Vokietijoje metu gavau neįkainojamos profesinės informacijos, o taip pat pažinau skirtingas kultūras, pasaulio žmones, kitų tautų kalbą ir istoriją.

 

Mechatronikos mokymasis – įdomi patirtis mano gyvenime. Neabejoju, kad tai prisidėjo prie mano kaip patrauklesnio specialisto įvaizdžio darbdaviams,“ – tikina Deividas.

 

Modulinė mokymo programa. Kas tai?

Tai viena iš naujovių profesiniame mokyme. Mokymo programa yra sudaryta iš atskirų modulių, tai yra profesinių kompetencijų. Modulinėje mokymo programoje yra naudojama kreditų sistema, kas leidžia efektyviau įvertinti ir pripažinti turimas kompetencijas skirtinguose švietimo lygmenyse bei tarptautiniu mastu. Kvalifikacija, suteikiama surinkus mokymo programoje nustatytą būtiną kreditų skaičių, kuris sukaupiamas lankant privalomuosius bei plataus spektro pasirenkamuosius modulius, ir išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinių ir praktinių žinių egzaminus.

 

Dokumentų priėmimas

Norinčių mokytis dokumentų priėmimas vykdomas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Energetikos ir mechatronikos skyriuje adresu Kalvarijų g. 159, Vilnius, Kontaktai: www.ems.vtvpmc.lt, tel. 8 640 19536, el. p.energetikossk@vtvpmc.vilnius.lm.lt.

 

2016-2017 mokslo metų priėmimas vykdomas nuo gegužės 23 d. iki rugsėjo 9 d. mokymo centro padaliniuose darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00. Išskyrus antradieniais, kuomet priėmimo komisija dirbs vėlyvesniu laiku - nuo 10:00 iki 18:00. Pastarasis, lankstesnis laikas, pasirinktas atsižvelgiant į kasmetinius dirbančių asmenų pageidavimus.

 

Priėmimo metu taikomas 3 eurų mokestis, būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymas (užpildomas atvykus į mokyklą);
 • Išsilavinimo dokumentas (stojantiems po 12 klasių - vidurinės mokyklos baigimo dokumento originalas ir, jei asmuo jau turi įgijęs kvalifikaciją - diplomo ir jo priedelio kopija);
 • Sveikatos pažyma (pilnamečiams - 086/a forma, kreiptis pas šeimos gydytoją);
 • Keturios nuotraukos dokumentams (matmenys 3 x 4);
 • Asmens dokumentas ir jo kopija (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 • Papildomi dokumentai: Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma (specialiųjų poreikių asmenims iki 21 m.).