Kompetencija – tai tam tikros srities žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma - įrodytas gebėjimas atlikti užduotis, veiksmus pagal sutartus reikalavimus. Pagrindinės bendrosios kompetencijos yra matematiniai ir technologiniai gebėjimai, kompiuterinis raštingumas, „mokymasis mokytis“, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, iniciatyva ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas, bendravimas gimtąją bei užsienio kalba.

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre, rengiant statybinių profesijų specialistus, yra ugdomos ne tik profesinės kompetencijos, statybos darbų teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, bet ir bendrosios kompetencijos. „Bendrųjų kompetencijų mokymas yra labai svarbus integruojant asmenį į darbo rinką. Rengiant aukštos kvalifikacijos statybos darbininką, didelę reikšmę darbo kokybei turi ne tik jo statybos darbų teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai, bet ir elementarūs matematiniai gebėjimai skaičiuojant medžiagų kiekius, plotus, tūrius, darbo kultūra, komunikacijos įgūdžiai dirbant komandoje bei bendraujant su darbo vadovais ir priežiūros meistrais.“ – teigia Statybos technologijų skyriaus vadovas Andrius Šipkinas. 

 

Statybinių profesijų mokymo programose mokiniai pasikartoja matematinius gebėjimus, skaičiuoja statybos darbams reikalingų medžiagų kiekius, jų plotus, tūrius. Teorinių užsiėmimų metu, besimokantieji susipažįsta su informacinių technologijų panaudojimo galimybėmis, jų pagalba, išmoksta palengvinti bei optimizuoti statybos darbų procesus, rasti reikiamą informaciją internete, kad būtų užtikrinama efektyvi darbo kokybė. Taip pat, ugdymo metu, sužino ir tobulina „mokymosi mokytis“ metodus, kaip juos taikyti asmeniniame gyvenime, darbo kultūros bei bendravimo ir komunikavimo aspektus, įgyvendinimą darbo rinkoje.

Bendraujant su statybos įmonėmis, neretai pasigirsta klausimas: „o kam statybininkui ta kvalifikacija? Turi sveikatos, pradės dirbti ir visko, ko reikia išmoks iš senbuvių kolegų.“ Vis tik, po kurio laiko statybos darbų vadovai pripažįsta, kad darbuotojas, baigęs pasirinktą mokymo programą mokymo centre ir atėjęs dirbti į įmonę, nors pradžioje gal kiek lėtesnis, gal ne iškart demonstruojantis profesionalų meistriškumą, bet kur kas labiau disciplinuotas, suvokiantis komandinio darbo svarbą, imlus naujoms užduotims. Asmuo, kuris suvokia žinių, mokymosi ir tobulėjimo pasiriktoje srityje svarbą, ilgai netruks tapti profesionalu.