Pirmaisiais mokymosi metais, 11 ir 12 klasėse, akcentuojamas vidurinis išsilavinimas profesinio mokymo centro gimnazijos skyriuje. Šiuo laikotarpiu, kaip ir įprasta bet kurioje kitoje mokykloje, ruošiamasi mokykliniams ir valstybiniams brandos egzaminams. Kokybišką vidurinį ugdymą garantuoja aukštos kvalifikacijos bendrojo lavinimo mokytojai. Mokymo centre dirba 31 bendrojo lavinimo mokytojas: iš jų 3 turi mokytojo kvalifikaciją, 18 – atestuoti vyresnieji mokytojai ir 10 mokytojų metodininkų. Sėkmingai baigus 12 klasių įteikiamas brandos atestatas.

Mokymo centra kviečia įgyti šias specialybes:

  1. Automobilių kėbulų remontinikas (daugiau).
  2. Automatinių sistemų eksploatvimo mechatronikas (daugiau).
  3. Finansinių paslaugų teikėjas (daugiau).
  4. Energetinių sistemų elektronikas (daugiau).
  5. Kompiuterinio projektavimo operatorius (daugiau).
  6. Socialinis slaugytojas (daugiau).
  7. Tarptautinių vežimų vairuotojas-ekspeditorius (daugiau).

Šalia bendrojo lavinimo dalykų pirmuosius mokymosi metus į mokymo procesą integruojama dalis pasirinktos specialybės dalykų. Trečiaisiais mokslo metais, baigus vidurinį ugdymą, mokomasi tik specialybės, atliekama praktika įmonėse, o po jos organizuojamas asmens įgytų kompetencijų vertinimas. Išlaikius jo teorinę ir praktinę dalis išduodamas profesinio mokymo diplomas. 

Baigus 12 klasių mokinys turi teisę paraleliai stoti į akštąją mokyklą. Lygiai taip pat pretenduoti į valstybės finansuojamas ir mokamas studijų vietas aukštosiose mokyklose galima ir įgijus profesinę kvalifikaciją. Turint profesinį išsilavinimą ir stojant į giminiškas studijų programas yra galimybė gauti papildomų balų, užskaityti tarp profesinio mokymo ir studijų programų sutampančius dalykus, jei įstojama į mokamą vietą – sumažinti studijų kainą. 

Mokymo centras šiuo metu yra sudaręs bendradarbiavimo sutartis su šiomis aukštosiomis mokyklomis: Vilniaus dailės akademija, Vilniaus kooperacijos kolegija, Tarptautinė teisės ir verslo aukštąja mokykla, Vilniaus kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu. 

Praktinis mokymas 4