Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų  fakultetas skelbia tiesioginį priėmimą į šias menų srities studijų programas:

Stiklo, keramikos, medžio, odos, tekstilės menas (nuolatinės studijos),

Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas (nuolatinės studijos),

Fotografija (nuolatinės studijos),

Dizainas (nuolatinės studijos)

Aprangos dizainas (nuolatinės studijos)

Įvaizdžio dizainas (nuolatinės studijos)

 

Stojant tiesiogiai į Kauno kolegiją konkursinį balą sudaro:

Studijų programos Brandos ir stojamieji (pabraukti) egzaminai Svertiniai koeficientai

Stiklo, keramikos, medžio, odos, tekstilės menas

Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas

Fotografija

Dizainas

Aprangos dizainas

Įvaizdžio dizainas

1.kūrybinių darbų aplanko (portfolio) ir motyvacinio pokalbio vertinimas

2.bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su trečiuoju

3.lietuvių kalba ir literatūra

 

 

 

0,7

 

0,1

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūrybinių darbų aplanko (portfolio) vertinimas ir motyvacinis pokalbis: stojantieji pateikia savo kūrybinių darbų  aplanką (piešiniai, kūrybiniai darbai, refleksijos ir kt.) pagal nurodytą struktūrą. Stojamojo pokalbio metu aiškinamasi stojančiojo stojimo motyvai ir lūkesčiai, atsakoma į pateiktus komisijos klausimus.

Tiesioginis priėmimas vykdomas Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete,  Mackevičiaus g. 27 (Kaunas).
Norintieji stoti registruojasi jiems patogiausiu būdu ir atvyksta į fakultetą:

tel.
(8 37) 321047
(8 37) 322819

el. paštu:
nijole.meskeliene@go.kauko.lt
gita.mykolaityte@go.kauko.lt