Modulinė mokymo programa. Tai viena iš naujovių profesiniame mokyme. Mokymo programa yra sudaryta iš atskirų modulių, tai yra profesinių kompetencijų. Modulinėje mokymo programoje yra naudojama kreditų sistema, kas leidžia efektyviau įvertinti ir pripažinti turimas kompetencijas skirtinguose švietimo lygmenyse bei tarptautiniu mastu. Apskaitininko-kasininko kvalifikacija, suteikiama surinkus mokymo programoje nustatytą būtiną kreditų skaičių, kuris sukaupiamas lankant privalomuosius bei plataus spektro pasirenkamuosius modulius, ir išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinių ir praktinių žinių egzaminus.

 

Būsimi gebėjimai. Siekiantus apskaitininko-kasininko kvalifikacijos išmanys įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių apskaitos tvarkymą, ilgalaikio turto apskaitos reikalavimus ir procedūras, gebės tvarkyti darbo užmokesčio ir socialinio draudimo apskaitą, pildys įvairias finansines ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Būsimas specialistas mokės apskaičiuoti žaliavas ir atsargas, nuosavybę, pelną, gamybos išlaidas, darbo užmokestį.

 

Karjera. Baigusieji apskaitininko kasininko mokymo prgramą asmenys gali dirbti apskaitininku, kasininku, buhalterijos tarnautoju. 

 

Praktika ir bendradarbiavimas: UAB "Palink", Vilniaus kooperacijos kolegija ir kt. 

 

 

Privalomieji moduliai

 

 

Pasirenkamieji moduliai

(būtini 8 kreditai)

Įvadinis modulis 

(2 kreditai)

Mokesčių apskaičiavimas ir

deklaravimas

(4 kreditai)

Apskaitos informacinės sistemos formavimas ir apskaitos registrų pildymas

(6 kreditai)

Finansinių ataskaitų rengimas

(4 kreditai)

Ilgalaikio turto dokumentavimas ir registravimas apskaitoje

(4 kreditai)

Gamybos išlaidų bei produkcijos

savikainos apskaitymas

(1 kreditas)

Kasos ir banko operacijų apskaita

(6 kreditai)

 

Atsargų apskaita

(6 kreditai)

 

Pajamų ir sąnaudų apskaita

(6 kreditai)

 

Mokėtinų ir gautinų sumų apskaita

(6 kreditai)

 

Apskaičiuoto ir apmokėto atlygio darbuotojui apskaita

(6 kreditai)

 

Apskaitos dokumentų parengimas saugojimui

(2 kreditai)

 

Baigiamasis modulis

(4 kreditai)

 

 

Priėmimas vykdomas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyriujenuo gegužės 23 d. iki rugsėjo 9 d. Priėmimo komisijos kontaktus ir kitą reikalingą informaciją rasite (čia).  

 

Registracija internetu: konsultuokis priėmimo klausimais ir pirmas gauk aktualiausią informaciją (čia).