Studijų programa skiriama asmenims, siekiantiems tapti informacinių finansų sistemų, kurios neatsiejamos nuo šiandien ypač sparčios naujųjų informacinių ir telekomunikacinių technologijų pažangos, specialistais.

Būsimieji specialistai įgis žinių ir praktinių gebėjimų informacijos sistemų ir finansų informacinių procesų srityse, gebės projektuoti, kurti ir diegti informacines finansų sistemas bei jų programinę įrangą, gebės diegti debesų kompiuterijos technologijomis grįstas paslaugas bei įmonių informacinių sistemų ir finansinės informacijos saugos technologijas bei programinę įrangą, analizuos, vertins, spręs praktinius uždavinius, susijusius su informaciniais procesais gamybos, personalo, klientų valdyme įvairiose finansinėse institucijose ir organizacijose. Taip pat gebės vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant projekto kūrimo ir diegimo darbus.

Studentams bus sudarytos galimybės programavimo dalykus studijuoti anglų kalba IT ACADEMY pasauliniame tinkle, informacijos ir komunikacijos technologijas CCNA kompiuterių tinklų akademijoje, santykių su klientais valdymo SURE STEP metodologiją, finansinių institucijų valdymo procesų vizualizavimą ir modeliavimą CESIM mokymosi aplinkoje.

Išsamesnė informacija apie programą