Šios studijos padės išplėsti visapusišką suvokimą apie skirtingų reklamos rūšių gamybos technologijas. Studentai mokysis reklamos gamybos projektą įgyvendinti nuo idėjos sukūrimo iki medžiagų parinkimo ir produkto gamybos. „Tai studijos siekiantiems tapti elektroninės ir materialios grafinės reklamos kūrimo bei gamybos specialistais“, – informuoja Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto Medijų technologijų katedra.

Būsimi specialistai išmoks naudotis specialiomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis kurti e. reklamos produktus  – vizualizuotą, animuotą, vaizdo ir garso reklamą, kurią galima publikuoti  interneto erdvėse, kine ar televizijoje. Studentai taip pat mokysis kurti ir gaminti spausdintą reklamą, talpinamą žurnaluose, prekių ar paslaugų kataloguose, įvairių produktų pakuotes. Dar vienas elementas – išorės bei vidaus patalpų reklama: mokysis kurti ir gaminti įvairius stendus, šviesdėžes ar interjero elementus.

Kuo išskirtinė ši studijų programa? Apjungia informacines technologijas, grafinį dizainą, kompiuterinę grafiką, pakuotės dizainą ir gamybą bei reklamos produktų spausdinimo technologijas. Praktiniams įgūdžiams lavinti įrengtos modernios auditorijos, laboratorijos ir studijos, aprūpintos šiuolaikine kompiuterine (Mac OS, PC) ir programine, garso, vaizdo, fotografijos bei kita specialia įranga.

 

Išsamiau apie reklamos technologijas