Modulinė mokymo programa. Tai viena iš naujovių profesiniame mokyme. Mokymo programa yra sudaryta iš atskirų modulių, tai yra profesinių kompetencijų. Modulinėje mokymo programoje yra naudojama kreditų sistema, kas leidžia efektyviau įvertinti ir pripažinti turimas kompetencijas skirtinguose švietimo lygmenyse bei tarptautiniu mastu. Multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikacija, suteikiama surinkus mokymo programoje nustatytą būtiną kreditų skaičių, kuris sukaupiamas lankant privalomuosius bei plataus spektro pasirenkamuosius modulius, ir išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinių ir praktinių žinių egzaminus.

Būsimi gebėjimai. Baigusiems mokymo programa suteikiama multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikacijaPo vienerių metų trukmės teorinio ir praktinio mokymo į darbo rinką beįsiliejantis specialistas išmanys dvimatę ir trimatę animaciją, kompiuterinę grafiką, vaizdo ir garso produktų kūrimą, vaizdo ir garso medžiagos redagavimą, montažą bei tinklalapių projektavimą ir kūrimą. 
 
Karjera. Mokymo programos absolventai galės dirbti reklamos ir dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos įmonėse ir organizacijose. Mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. 
 
Mokymo turinys. Mokymosi metu būsimasis specialistas mokysis eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą; parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas; derinti įvairias operacines sistemas; pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis; generuoti ir plėtoti idėjas, projektuoti multimedijos produktus; taikyti piešimo taisykles ir įgūdžius; redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą; kurti, montuoti ir taikyti garso takelį; kurti ir apdoroti animaciją ir trimatę grafiką; kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus; projektuoti, kurti ir administruoti tinklapius; sudaryti multimedijos produktų testavimo metodus ir planą, testuoti multimedijos produktus ir analizuoti gautus rezultatus; sudaryti multimedijos produktų apklausų metodus, atlikti apklausas, tobulinti ir palaikyti multimedijos produktus; fotografuoti pagal vartotojo poreikius, vertinti fotografijas.
 
Praktika ir bendradarbiavimas: Lietuvos televizijos ir radijo centras, UAB "Penkių kontinentų komunikacijos centras", UAB "Skaitmeninė grafika", LNK televizija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija ir kt.
 

 

Privalomieji moduliai

 

 

Bendrakultūriniai moduliai

 

Pasirenkamieji

moduliai

(būtini 8 kreditai)

Įvadinis modulis

(2 kreditai)

Kūno kultūra

(2 kreditai)

Tinklų funkcionavimo

pagrindai (4 kreditai)

Aparatinė kompiuterių įranga

(2 kreditai)

Civilinė sauga

(1 kreditas)

Informacijų sistemos

(DBVS)   

(2 kreditai)

Kompiuterinės taikomosios programos

(6 kreditai)

Ekonomika

(2 kreditai)

Programavimo

pagrindai

(4 kreditai)

Operacinės sistemos

(2 kreditai)

Estetika

(1 kreditas)

Dokumentų valdymas

(2 kreditai)

Grafinio dizaino pagrindai

(2 kreditai)

Lietuvių kalbos ir spec. kalbos kultūra

(2 kreditai)

Biuro komunikacinės priemonės

(2 kreditai)

Piešimo pagrindai

(2 kreditai)

 

 

Vaizdo technologijos

(2 kreditai)

 

 

Garso technologijos

(2 kreditai)

 

 

Animacija

(4 kreditai)

 

 

Kompiuterinė grafika

(6 kreditai)

 

 

Tinklapių kūrimo pagrindai       (4 kreditai)

 

 

Fotografija

(2 kreditai)

 

 

Įvadas į darbo rinką (8 kreditai)    

 

Priėmimas vykdomas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyriujenuo gegužės 23 d. iki rugsėjo 9 d. Priėmimo komisijos kontaktus ir kitą reikalingą informaciją rasite (čia).

Registracija internetu: konsultuokis priėmimo klausimais ir pirmas gauk aktualiausią informaciją (čia).

Sėkmės istorijos ir pranešimai žiniasklaidoje:

  • Straipsnis Lrytas.lt | Jauno fotomenininko darbuose – kontrastuojantis žmogaus ir miesto susidūrimas (skaityti čia).

Multimedijos teikejas