Modulinė mokymo programa. Tai viena iš naujovių profesiniame mokyme. Mokymo programa yra sudaryta iš atskirų modulių, tai yra profesinių kompetencijų. Modulinėje mokymo programoje yra naudojama kreditų sistema, kas leidžia efektyviau įvertinti ir pripažinti turimas kompetencijas skirtinguose švietimo lygmenyse bei tarptautiniu mastu. Kompiuterių tinklų derintojo kvalifikacija, suteikiama surinkus mokymo programoje nustatytą būtiną kreditų skaičių, kuris sukaupiamas lankant privalomuosius bei plataus spektro pasirenkamuosius modulius, ir išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinių ir praktinių žinių egzaminus.

 

Būsimi gebėjimai. Kvalifikuotas kompiuterinių tinklų derintojas išmanys darbą kompiuterių tinkle ir gebės dirbti įmonėse, kuriuose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas. Specialistas mokės atlikti nesudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų ir duomenų modelių derinimą, kompiuterinių tinklų komponenčių derinimą, rūpinsis kibernetine sauga, naujų darbo vietų įrengimu, tinklų inventorizacijos procedūrų priežiūra, tinklo duomenų srautų stebėjimu.

 

Karjera. Kompiuterių tinklo derintojas gali dirbti įmonėse, kurios turi išplėtotą kompiuterių tinklą ir įmonėse, kurios užsiima telekomunikacinių paslaugų diegimu. Mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. 

 

Mokymo turinys. Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbas su technine tinklo įranga, darbas su programine įranga, tinklo paslaugų konfigūravimas ir testavimas. 

 

 

Privalomieji moduliai

 

 

Bendrakultūriniai moduliai

 

Pasirenkamieji

moduliai

(būtini 8 kreditai)

Įvadas į profesiją (2 kreditai) Kūno kultūra (2 kreditai)

Tinklapių kūrimo

pagrindai

(4 kreditai)

Duomenų perdavimo tinklai

(4 kreditai)

Civilinė sauga

(1 kreditas)

Kompiuterinė

grafika (4 kreditai)

Aparatinė kompiuterių įranga

(2 kreditai)

Ekonomika

(2 kreditai)

Programavimo

pagrindai

(4 kreditai)

Kompiuterių taikomosios programos

(6 kreditai)

Estetika

(1 kreditas)

Vaizdo

technologijos

(2 kreditai)

Tinklų funkcionavimo pagrindai

(6 kreditai)

Lietuvių kalbos ir spec. kalbos kultūra

(2 kreditai)

Garso

technologijos

(2 kreditai)

Informacinių sistemų saugumas

(4 kreditai)

 

Animacija

(4 kreditai)

Operacinės sistemos

(4 kreditai)

 

 

Tinklų sistemų pagrindai

(4 kreditai)

 

 

Informacijų sistemos

(4 kreditai)

 

 

Įvadas į darbo rinką

(8 kreditai)

 

 

 

Priėmimas vykdomas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyriuje nuo gegužės 23 d. iki rugsėjo 9 d. Priėmimo komisijos kontaktus ir kitą reikalingą informaciją rasite (čia).  

 

Registracija internetu: konsultuokis priėmimo klausimais ir pirmas gauk aktualiausią informaciją (čia).

 

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras | www.vtvpmc.lt

 Kompiuteriu tinklu derintojas