2016-2017 mokslo metų priėmimas vykdomas nuo gegužės 23 d. iki rugsėjo 8 d. mokymo centro padaliniuose darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00, išskyrus antradieniais, kuomet priėmimo komisijos dirbs vėlyvesniu laiku - nuo 10:00 iki 18:00. Pastarasis, lankstesnis laikas, pasirinktas atsižvelgiant į kasmetinius dirbančių asmenų pageidavimus.

Priėmimo komisijos dirba skirtinguose mokymo centro padaliniuose: Administravimo ir paslaugų skyriuje (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius), Energetikos ir mechatronikos skyriuje (Kalvarijų g. 159, Vilnius) ir Transporto ir verslo skyriuje (Parko g. 67, Vilnius). Bendrą ir skyriuose vykdomų mokymo programų sąrašą bei priėmimo komisijų kontaktus rasite (čia).

Stojimo dokumentai pateikiami į skyrių, kuriame dėstoma pasirinkta specialybė. Priėmimo metu taikomas 3 eurų mokestis, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymas (užpildomas atvykus į mokyklą)
  • Išsilavinimo dokumentas (stojantiems po 10 kl. – pagrindinės mokyklos, stojantiems po 12 klasių - vidurinės mokyklos baigimo dokumento originalas)
  • Sveikatos pažyma (086/a forma – kreiptis pas šeimos gydytoją)
  • Keturios nuotraukos dokumentams (3 x 4)
  • Asmens dokumentas ir jo kopija (pasas arba asmens tapatybės kortelė)
  • Papildomas dokumentas - Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma (specialiųjų poreikių asmenims iki 21 m.)

Priimami jaunuoliai, baigę 10 klasių. Tokiu atveju mokslas trunka 3 metus: 11-oje ir 12-oje klasėse jie, kaip ir bet kurioje kitoje mokykloje, sėkmingai ruošiasi egzaminams gimnazijos skyriuje bei lanko dalį pasirinktos profesijos dalykų, o trečiaisiais metais mokosi likusius profesijos dalykus ir atlieka praktiką įmonėse.

Taip pat priimamas jaunimas ir suaugusieji, baigę 12 klasių, turintys vidurinį išsilavinimą. Priklausomai nuo pasirinktos specialybės mokomasi 1, 1,5 arba 2 metus.

Profesinis mokslas Lietuvoje yra nemokamas, tačiau pirmumo teisė priėmimo metu taikoma asmenims, dar neįgijusiems specialybės profesinėse ar aukštosiose mokyklose. 

Mokymo centre sukurtos patrauklios mokymosi sąlygos (čia): moderni ir nuolat atnaujinama praktinio mokymo bazė, sukurta jauki ir saugi aplinka, dirba aukštą kvalifikaciją turintis pedagogų personalas, pageidaujantiems skiriama vieta bendrabutyje (čia), įstojusiems ir siekiantiems įgyti pirmą profesiją mokama stipendija, yra galimybė stažuotis užsienyje pagal Erasmus+ mainų programą. 

Norintys konsultuotis yra kviečiami apsilankyti mokymo centro Facebook paskyroje (čia) arba rašyti skyrių priėmimo komisijų nurodytais kontaktais. 

Daugiau informacijos: Specialybės | Mokymosi sąlygos | Bendrabutis | Sėkmės istorijos | Praktinio mokymo bazės

 

Studijos 2016 1