Šiuo požiūriu išaugo ne vienerius metus LITEXPO parodoje „Studijos“ vykstantis Respublikinis mechatronikų meistriškumo konkursas, kuriame dalyvauja vis didesnė dalis Lietuvoje veikiančių kolegijų, priimanti šios krypties studentus. Tai, neabejotinai, kilsteli varžybų įtampą, visos konkurse dalyvaujančios komandos jaučia konkurenciją ir yra priverstos pademonstruoti žinias preciziškai. Tiesa, kol kas rezultatai rodo vienvaldišką profesinių mokyklų lyderystę šiame konkurse.

 

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras – nuolatinis minėto konkurso dalyvis, tačiau ir kitų mokymo centre ruošiamų mokymo programų atstovų pasiekimai įrodo aukštą profesionalumo lygį. Pastaruoju metu itin gerus rezultatus demonstruoja būsimieji kompiuterinio projektavimo specialistai.

 

Viktoras ir Viktorija

Iš kairės: Viktor Deniščik ir Viktorija Andrulytė

 

Neseniai Panevėžio kolegijoje vyko 11-asis Respublikinis studentų inžinerinės ir kompiuterinės grafikos konkursas. Jame dalyvavo 16 komandų iš 10-ies mokymo įstaigų. Antroji vieta kompiuterinės grafikos užduotyje atiteko kompiuterinio projektavimo specialybės mokiniams Viktorija Andrulytė ir Viktor Deniščik. Jų kolegos, kompiuterinės įrangos derintojai Antanas Petkevičius ir Miroslavas Borovski, pakartojo rezultatą Vilniaus kooperacijos kolegijoje vykusiame studentų informacinių technologijų konkurse „IT-2016“. 

 

Antanas ir Miroslavas

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro informacija | www.vtvpmc.lt