Š. m. kovo 23 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Transporto ir verslo skyrius organizuoja 4 val. nemokamus mokymus - edukacinę diskusiją tema "Į pagalbą besirenkančiam: profesinio mokymo ir darbdavių sinergija". Į mokymus kviečiami bendrojo lavinimo mokyklų karjeros koordinatoriai, asmenys, atsakingi už profesinį orientavimą, neformaliojo švietimo specialistai, vyresniųjų klasių auklėtojai - visi, kurie yra pasirengę padėti jauniems žmonėms save pažinti, tikslingai apsispręsti ir projektuoti savo karjerą.

Mokymų metu savo sričių profesionalai-praktikai: karjeros specialistai, inžinerinės pramonės, transporto ir logistikos, verslo ir administravimo, finansų sektorių verslo įmonių atstovai-darbdaviai ir profesinio mokymo organizatoriai – išdėstys nevienareikšmes pozicijas apie tai, ❶ kokios paramos reikia aplinkos spaudžiamam ir pasirinkimuose pasimetusiam jaunuoliui; ❷ kokio darbuotojo tikisi šiandieninis verslas ir kaip šie lūkesčiai pasikeis ateityje; ❸ ką gyvenimo loterijoje išlošia profesinės mokyklos absolventai.

Susitikimo koncepcija - tai atvira diskusija, paskatinsianti giliau pažvelgti į mokyklinio amžiaus jaunuolių savižinos ir karjeros projektavimo klausimų praktiką. Intelektualinę 4 val. mokymosi patirtį liudijantys pažymėjimai bus išduoti visiems mokymuose būsiantiems ir užsiregistravusiems diskusijos dalyviams. 

Mokymai vyks Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Transporto ir verslo skyriuje adresu Parko g. 67, Vilnius. Registracija į mokymus vykdoma šiais kontaktais: tel. 8 640 19535 el. p.transportosk@vtvpmc.vilnius.lm.lt

Kvietimą mokykloms ir renginio programą galite rasti [čia]

 

Karjeros koordinatoriams