Mokytis priimami baigę 10 ir 12 klasių. Įstojus po 10 klasių specialybė įgyjama per 3 metus, kartu mokomasi 11-12 klasėse ir įgyjamas vidurinis išsilavinimas. Įstojus po 12 klasių specialybė įgyjama per 2 metus.

 

Būsimi gebėjimai. Siekiantys įgauti automobilių kėbulų remontininko specialybę gebės įvertinti automobilio kėbulo techninę būklę, nustatyti defektus, operatyviai ir kokybiškai atlikti automobilio kėbulo priežiūros bei remonto darbus. Būsimas specialistas mokės skaityti brėžinius ir schemas, pats daryti eskizus, atlikti techninius matavimus, parinkti konstrukcines medžiagas; išmanys dujinio ir elektrinio suvirinimo technologijas.

 

Karjera. Automobilių kėbulų remontininkas dirba automobilių remonto dirbtuvėse, laboratorijose, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių kėbulų remonto darbai.

 

Mokomieji dalykai. Tiek baigusiems 10, tiek 12 klasių ir panorus mokytis bankinių operacijų tvarkytojo specialybės, dėstomi tie patys profesijos mokomieji dalykai. Skiriasi dalykams skirtas valandų skaičius, o besimokantieji po 10 klasių kartu su profesijos dalykais mokosi ir pagal 11-12 vidurinio ugdymo programą. Atsiskaičiusiems mokomuosius dalykus praktikos įmonėse trukmė - 15 savaičių. >>> plačiau