Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras - tai modernia mokomąja įranga, šiuolaikinėmis technologijomis aprūpinta praktinio mokymo bazė. Sektorinis praktinio mokymo centras yra įkurtas ir oficialią veiklą pradėjo 2014 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Energetikos ir mechatronikos skyriaus patalpose (Kalvarijų g. 159, Vilnius). Moderni praktinio mokymo bazė įrengta projektą finansuojant iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetų. Investicijos siekia 1 784 048,31 eurus. 

 

Modernus ir kokybiškas praktinis mokymas

Praktinio mokymo bazių sukūrimas leidžia prisidėti prie nacionalinės energetikos ūkio pažangos, sudaro palankias salygas kokybiškai parengti kvalifikuotus įvairių energetikos sričių specialistus, užtikrina specialybę įgyti ir persikvalifikuoti norinčių asmenų konkurencingumą darbo rinkoje. 

 

Atviras visuomenei profesinis mokymas

Praktinio mokymo bazės yra atviros kvalifikaciją norintiems kelti įmonių darbuotojams, efektyvius praktinius užsiėmimus norintiems atlikti universitetų ir kolegijų dėstytojams bei studentams, profesiniu mokymu besidomintiems bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams ir mokiniams, kitoms visuomenės grupėms. 

 

Čia rengiamos energetinių sistemų elektroniko specialybės grupės, į kurias priimami baigę 10 ir 12 klasių. Detalesnė informacija -->