Toliau pateikiame daugiau informacijos apie Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre įsikūrusios "INFOBALT IT akademijos" mokymų ir praktikos eigą  bei supažindiname su projekte dalyvaujančiomis įmonėmis.

Nemokamas mokslas. Praėjusiais metais pasirašius bendradarbiavimo sutartį tarp Švietimo ir mokslo ministerijos, INFOBALT asociacijos bei Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro buvo pažymėta, kad INFOBALT IT akademijos įkūrimas ne tik leidžia per ypač trumpą laiką ir pagal realius darbdavių lūkesčius parengti reikalingiausius IT specialistus, bet ir prisideda prie IT sektoriaus plėtros. Kol kas Lietuvoje tokia iniciatyva vienintelė, todėl unikaliame projekte suteikiama galimybė visiškai nemokamai įgyti kvalifikaciją net ir tiems, kurie jau turi profesinį ar aukštąjį išsilavinimą.

 

Stipendija, mokinio pažymėjimas, bendrabutis. Visiems pirmą kartą besimokantiems, neturintiems profesinio ar aukštojo išsilavinimo, pagal mokymosi rezultatus skiriama stipendija, o už aktyvią popamokinę veiklą ar dėl kitų priežasčių - gali būti skiriama piniginė paskata. Visiems mokymo programos dalyviams išduodamas mokinio pažymėjimas, galiojantis iki mokymo programos baigimo ir suteikiantis nuolaidas viešajame transporte ir kt. Mokiniui pateikus prašymą yra skiriama vieta bendrabutyje.

 

Šalia specialybės - ir bendrakultūriniai mokymo dalykai. Švietimo įstaigų mokymo programose, parengtose pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus, numatomos valandos su specialybe tiesiogiai nesusijusiems, tačiau lavinantiems tam tikras kompetencijas mokymo dalykams. Java programuotojai tuo tarpu pirmo semestro metu taip pat turės atsiskaityti šiuos dalykus: specialybės užsienio kalba (150 val.), ekonomikos ir verslo pagrindai (60 val.), kūno kultūra (50 val.), darbuotojų sauga ir sveikata (40 val.), lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba (40 val.), civilinė sauga (20 val.). Tiesa, jei mokinys, jau turi profesinį ar aukštąjį išsilavinimą, pateikęs išsilavinimą patvirtinančio diplomo priedelį, kuriame taip pat yra paminėtų dalykų įverčiai, jis galės šių pamokų nelankyti - dalykai bus užskaityti, o profesinio mokymo diplome įrašomas ankstesniuose moksluose gautas įvertinimas.

 

 Infobalt 2

 

Nuo ko pradėsime? Mokslo metų pradžia - rugsėjo 1 d., o intensyvūs mokymai pagal sudarytą tvarkaraštį prasidės pirmosiomis rugsėjo dienomis. Būsite pakviesti į susitikimus su mokymo programos rengėjais, mokytojais-praktikais, Jums bus paskirtas grupės kuratorius. 

 

Būtinas pasiryžimas ir motyvacija. Pirmoje mokslo metų dalyje organizuojami itin intensyvūs teoriniai-praktiniai mokymai, kuriuose dalyvavimas būtinas. Gerai apskaičiuokite savo galimybes skirti pakankamai laiko užsiėmimų lankymui ir papildomam darbui namuose, kadangi atsiradusios spragos bei nepakankamas dėmesys praktinių įgūdžių lavinimui gali atsiliepti Jūsų rezultatams. Pamokos pirmame semestre vyks pirmoje dienos dalyje, antras semestras, skirtas praktiniam mokymui ir praktikai įmonėse.

 

Infobalt 1

 

Mokytojai-praktikai. Mokymus ves įmonių UAB "EIS Group Lietuva", UAB "Baltic Amadeus", UAB "Visma Lietuva" profesionalai ir profesinio mokymo centro ilgametę patirtį turintys IT profesijos mokytojai. 

 

Kartelė - 7 balai. Sėkmingai įveikusieji pirmąją mokymų dalį bus pakviesti atlikti praktiką net keturiose įmonėse: UAB "EIS Group Lietuva", UAB "Baltic Amadeus", UAB "Visma Lietuva" ir UAB "Tieto Lietuva". Tačiau praktiką būtent šiose kompanijose galės atlikti tik tie, kurie iš visų šešių specialybės dalykų: tarnybinių stočių operacinių sistemų naudojimas, internetinių sistemų technologijos, Java programavimo pagrindai ir Eklipse programavimo aplinka, Java technologijos ir priemonės verslo sistemų kūrimui, reliacinių duomenų bazių pagrindai, programinės įrangos kūrimo procesai - gaus ne mažiau kaip 7 balus. Dalykų žinių patikrinimui suteikiami du šansai: pirmas - laikomas egzaminas kiekvieno modulio mokymo pabaigoje, antras - semestro pabaigoje organizuojama papildoma egzaminų sesija tiems, kurių pirmo žinių patikrinimo metu gauti įvertinimai yra žemesnį nei 7 balai arba dėl kokių nors priežasčių anksčiau nebuvo laikytas egzaminas. 

 

Praktika įmonėse. O kas, jei nepavyks? Jei visi specialybės dalykai įvertinti 7 balais - sveikiname, Jūs įsiliesite į minėtų įmonių kolektyvus. Kitu atveju, nenusiminkite: keliai gali atsiverti atliekant praktiką kitose įmonėse, kurių ieškosite patys ir su INFOBALT asociacijos bei profesinio mokymo centro darbuotojų pagalba. Būtina sąlyga tokiu atveju - visi mokymo dalykai privalo būti įvertinti teigiamai, tai yra ne mažiau kaip 4 balai, norint atlikti praktiką įmonėje mokinys negali turėti akademinių skolų. Su įmonėmis sudaromos praktikos sutartys. Praktika įmonėje atliekama penkias dienas per savaitę, po 8 valandas per dieną. Praktika įmonėje užskaitoma, jei išdirbama 70 procentų viso praktikos laikotarpio.

 

Diplomu iteikimai 2015 4

 

Baigiamieji kvalifikacijos egzaminai. Mokymo programos pabaigoje, birželio antroje pusėje, skiriamos dvi dienos teoriniams ir praktiniam egzaminams laikyti. Pirmą dieną, teorinio egzamino metu, pateikiami 100 testo formos klausimų iš dėstytos specialybės dalykų medžiagos. Sėkmingai išlaikius teorinę dalį leidžiamą laikyti praktinį egzaminą. Antrą dieną - praktinis žinių patikrinimas, kurio metu duodama užduotis sukurti tam tikrą programinį produktą. Atlikęs užduotį mokinys savo darbą pristato vertinimo komisijai, kurią sudaro įmonių ir profesinio mokymo įstaigos atstovai. Sėkmingai išlaikius abi dalis, gavus už jas ne mažiau kaip po 4 balus, suteikiama Java programuotojo kavalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas bei atskiri IT įmonių pažymėjimai.

 

2015-2016 mokslo metų INFOBALT IT akademijos partneriai:

 

- UAB "EIS Group Lietuva", pirmaisiais akademijos metais sėkmingai parengusi ir gausų jaunųjų specialistų būrį įdarbinusi įmonė.

 

- UAB "Baltic Amadeus" - 2015 m. Geidžiamiausio darbdavio konkurso nugalėtojas.  

 

UAB "Visma Lietuva" - 2011 metais įkurta įmonė teikia aukščiausio lygio programavimo paslaugas Vismos grupės klientams Šiaurės šalyse.

 

UAB "Tieto Lietuva" - didžiausia IT paslaugų įmonė Šiaurės Europoje bei viena didžiausių – Baltijos šalyse. Įmonė dirba su privataus ir viešojo sektoriaus klientais. Įkurta 1968 metais Suomijoje, šiandien „Tieto“ veikia daugiau nei 20 šalių, o  pardavimai siekia 1,5 milijardo eurų. Komandoje dirba apie 13 000 specialistų, iš jų 130 – „Tieto Lietuva“.

 

 

Papildomus klausimus iki rugsėjo 1 d. teikite el. p. vystymo.skyrius@gmail.com