Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre mokytis priimami baigę 12 klasių. Specialybė įgyjama per 2 metus. 

 

Būsimi gebėjimai. Siekiantys įgyti socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją gebės įvertinti pagyvenusių, senų ir neįgalių žmonių poreikius, identifikuoti problemas bei nustatyti prioritetus, mokės bendradarbiauti su kliento aplinka, teikti įvairių rūšių asmens higienos paslaugas, pasirinkti priemones ir įrankius namų priežiūrai, mokėti tvarkyti ir valyti patalpas, pasirenkant reikiamus buities prietaisus ir švaros priemones. Būsimas specialistas gebės naudotis informacinėmis technologijomis, pildyti kliento bylos dokumentus, pildyti žurnalus, ataskaitų formas.

 

Karjera. Baigę mokymo programą asmenys gali dirbti socialinių paslaugų įstaigose ir organizacijose, kuriose yra socialinio darbuotojo padėjėjo etatai.

 

Dėstomi dalykai. Praktinis mokymas sudaro 65 procentus viso mokymo(si) laikotarpio. Praktika įmonėse trunka 15 savaičių. > daugiau informacijos