Mokytis priimami baigę 10 ir 12 klasių. Įstojusieji po 10 klasių specialybę įgyja per 3 metus. Kartu su kvalifikacija įgyjamas ir vidurinis išsilavinimas, baigiamos 11-12 klasės gimnazijos skyriuje. Turintys vidurinį išsilavinimą ir norintys mokytis specialybės kvalifikaciją gauna per 2 metus.
 
Būsimi gebėjimai. Energetinių sistemų elektroniko kvalifikacijos siekiantis asmuo gebės surinkti ir sujungti laidais mechanines, elektromechanines ir elektrines detales į mazgus, paruošti, pakloti ir prijungti laidus, matuoti pastoviosios ir kintamosios srovės dydžius, surinkti ir sujungti laidais mechaninius, elektromechaninius ir elektrinius mazgus ir prietaisus, montuoti ir instaliuoti energetinės technikos mazgus ir įrenginių dalis. Būsimas specialistas išmanys energijos paskirstymo, apšvietimo, informacijos, valdymo, reguliavimo įrenginius.
 
Karjera. Baigusieji mokymo programą gali dirbti įmonėse, eksploatuojančiose ir prižiūrinčiose elektros įrengimus ir sistemas, steigti individualią verslo įmones.
 
Dėstomi dalykai. Praktinis mokymas sudaro 70 procentų viso mokymo(si) laikotarpio. Praktika įmonėse trunka 15 savaičių. Daugiau informacijos >>>