Privalumai: nemokamas mokslas, dėmesys praktiniam mokymui, skiriama stipendija ir bendrabutis, išrašomas mokinio pažymėjimas, praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės užsienyje.
 
Būsimi gebėjimai. Siekiantys socialinio slaugytojo kvalifikacijos išmanys, kaip tinkamai nustati ir įvertinati kliento poreikius, gebės sudaryti ir koreguoti slaugos planą, organizuoti kliento darbą ir laisvalaikį. Būsimas specialistas galės konsultuoti higienos, dietinio maitinimo ir kitų profilaktinių medicinos metodų ir priemonių klausimais. Jis skatins slaugomojo asmens savitarną, pasitikėjimą savo jėgomis, sieks, kad kliento šeima visapusiškai dalyvautų slaugyme, bendradarbiaus su kitais specialistais: gydytojais, psichologais, reabilitacijos darbuotojais - derins slaugos programas bei teiks pasiūlymus slaugos praktikos tobulinimui.
 
Karjera. Baigę mokymo programą dirba su klientais slaugos ligoninėse, socialinės rūpybos centro globos ir rūpybos skyriuose, senelių namuose, pensionuose, reabilitacijos įstaigose. Gali įsidarbinti samdomais darbuotojais: slaugo nedarbingus, vienišus neįgaliuosius, pagyvenusius žmones, globoja juos namuose.
 
Dėstomi dalykai. Praktinis mokymas sudaro 67 procentus viso mokymo(si) laikotarpio. Praktika įmonėse trunka 15 savaičių. Detalesnė informacija >>>