Mokytis priimami baigę 10 ir 12 klasių. Įstojusieji po 10 klasių specialybę įgyja per 3 metus. Kartu su kvalifikacija įgyjamas ir vidurinis išsilavinimas, baigiamos 11-12 klasės gimnazijos skyriuje. Turintys vidurinį išsilavinimą ir norintys mokytis specialybės kvalifikaciją gauna per 2 metus.
 
Būsimi gebėjimai. Būsimieji specialistai išmanys automatinių mechatroninių sistemų elementus, jų paskirtį, ypatumus bei veikimą ir galės juos pritaikyti, gebės vykdyti mechatroninių sistemų įrengimo ir montavimo darbus, eksploatuoti automatines mechatronines sistemas bei aptikti ir pašalinti jose pasitaikančius sutrikimus. 
 
Karjera. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas gali dirbti pramonėje, žemės ūkyje, energetikoje, ryšiuose, medicinoje bei transporte, montuodamas ir eksploatuodamas automatines mechatronines sistemas ar jų mechanines, pneumatines, hidraulines elektrines, elektronines ir informacines posistemes.
 
Dėstomi dalykai. Praktinis mokymas sudaro 68 procentus viso mokymo(si) laikotarpio. Praktika įmonėse trunka 15 savaičių. Daugiau informacijos >>>