Mokytis priimami baigę 10 ir 12 klasių. Įstojus po 10 klasių specialybė įgyjama per 3 metus, kartu mokomasi 11-12 klasėse ir įgyjamas vidurinis išsilavinimas. Įstojus po 12 klasių specialybė įgyjama per 2 metus.

 

Būsimi gebėjimai. Būsimasis kompiuterinio projektavimo operatorius išmanys įvairios paskirties programinę įrangą, atliekas projektavimo darbus. Dirbdamas su Corel Draw ir Adobe Photoshop programomis praktiškai taikys plačias kompiuterinės grafikos galimybes. Naudodamasis AutoCad programa gebės projektuoti populiariausia automatizuoto projektavimo sistema. Jis mokės kurti internetinio puslapio grafinį vaizdą, maketuoti reklaminius objektus, braižyti įvairios paskirties brėžinius, reikalingus statybos, baldų, mechanikos ir metalo apdirbimo pramonėje.

 

Karjera. Kvalifikuoti šios specialybės darbuotojai gali dirbti statybos, baldų pramonės, mašinų gamybos įmonėse, dizaino, projektvaimo ir konstravimo, leidybos bei reklamos įmonėse ir organizacijose. 

 

Mokomieji dalykai. Tiek baigusiems 10, tiek 12 klasių ir panorus mokytis sekretoriaus specialybės, dėstomi tie patys profesijos mokomieji dalykai. Skiriasi dalykams skirtas valandų skaičius, o besimokantieji po 10 klasių kartu su profesijos dalykais mokosi ir pagal 11-12 vidurinio ugdymo programą. Atsiskaičiusiems mokomuosius dalykus praktikos įmonėse trukmė - 15 savaičių. Daugiau informacijos >>>