Mokytis priimami baigę 10 klasių. Specialybė įgyjama per 3 metus. Kartu su kvalifikacija įgyjamas ir vidurinis išsilavinimas, baigiamos 11-12 klasės gimnazijos skyriuje. 

 

Būsimi gebėjimai. Siekiantys įgyti elektroninės prekybos agento kvalifikaciją gebės dirbti elektroninės prekybos sistema, surinkti, klasifikuoti bei elektroninėmis priemonėmis teikti klientui informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas, naudotis informacinėmis technologijomis, bendrauti elektroninėje aplinkoje, konsultuoti vartotojus darbo su elektroninės prekybos sistema klausimais, teikti informaciją apie prekių įsigijimo ir atsiskaitymo už jas tvarką, sudaryti ir vykdyti prekių ir paslaugų pirkimo bei pardavimo sutartis. Būsimas specialistas išmanys logistikos pagrindus, dirbs su verslui reikalinga programine įranga, mokės naudotis elektroninės prekybos teisiniais dokumentais.

 

Karjera. Baigęs profesinę mokyklą specialistas gali dirbti elektroninės prekybos agentu, verslo vadybininko padėjėju, pardavėju ar steigti individualų verslą.

 

Dėstomi dalykai. Praktinis mokymas sudaro 66 procentus viso mokymo(si) laikotarpio. Praktika įmonėse trunka 15 savaičių. Detelesnė informacija pateikiama čia >>