Daugelyje ES šalių profesinis mokymas ypač vertinimas - kartu su viduriniu išsilavinimu įgyjama specialybė daugeliui jaunuolių tampa kertiniu jų sėkmingos karjeros akmeniu. Vokietijoje daugiau nei 70 procentų gyventojų turi būtent profesinį išsilavinimą, tuo tarpu Lietuvoje profesinę mokyklą renkasi vos trečdalis jaunimo. Tačiau situacija keičiasi - akivaizdi profesinės mokyklos pridėtinė vertė darbo rinkoje, modernios mokymo bazės ir darbdavių vertinami praktiniai įgūdžiai mokytis amato privilioja vis daugiau net aukštųjų mokyklų absolventų! 

Taigi, jei trūksta argumentų, kodėl iš tikro verta rinktis profesnį mokymą, pateikiame Jums aktualiausią informaciją. Daugiau --> Priėmimo tvarka --> Specialybės --> Jie pasirinko profesinę mokyklą

NEMOKAMAS MOKSLAS IR STIPENDIJA. Visi, kurie siekia įgyti profesiją pirmą kartą, už mokymąsi profesinėje mokykloje nemoka nė cento! Pirmą kartą besimokantys, aktyviai lankantys pamokas ir pažangūs mokiniai kas mėnesį gauna stipendiją, siekiančią iki 29 eurų. Stipendijos dydys nustatomas pagal mokymosi rezultatus. Ypač gerai besimokantys, aktyviai dalyvaujantys mokyklos veikloje mokiniai, įvairių konkursų laureatai kas pusmetį turi teisę gauti vienkartinę skatinamąją stipendiją.
 
 
SPECIALYBĖ - PER TRUMPESNĮ LAIKĄ. Į pasirinktas specialybes mokymo centre priimami asmenys, baigę 10 ir 12 klasių. Baigusiems 10 klasių mokslas trunkas tris metus, per kuriuos jaunuolis gimnazijos skyriuje baigia 11-12 klases, yra sėkmingai ruošiamas egzaminams ir juos laiko kaip ir bet kurioje įprastoje mokykloje, o kartu mokosi ir profesijos dalykų, kuriuos užbaigia trečiaisiais mokymosi metais. Kitaip tariant, vos per trejus metus sėkmingai įgyjamas ir vidurinis išsilavinimas, ir įgyjama specialybė, tad vos 19 metų jaunuolis, baigęs mokymo programą, jau gali sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ir /ar toliau, naudodamasis lengvatinėmis sąlygomis studijuoti giminiškas programas aukštosiose mokyklose. Baugusiems 12 klasių mokslas priklausomai nuo pasirinktos specialybės gali trukti 2, 1,5 ar vos 1 metus. 
 
PRAKTINIS MOKYMAS - REALUS PASIRUOŠIMAS DARBUI.  Profesinio mokyme itin aktualu, jog mokinys būtų tinkamai paruoštas atlikti konkrečius pasirinktai specialybei įprastus darbus, turėtų tvirtus praktinius įgūdžius ir nebūtų atitrūkęs nuo darbo rinkoje esančios realybės. Dėl šios priežasties mokymo procesą sudaro daugiau nei 70 procentų būtent praktinio pobūdžio užsiėmimų. Kaip tai vyksta? Pamokų metu mokytojas trumpai pateikia teorinę medžiagą ir konsultuoja atliekant praktines užduotis bei dirbant prie praktinio mokymo stendų. Praktiniams įgūdžiams lavinti gelbsti ir nuolat modernizuojamos mokymo priemonės, atnaujinama įranga stengiantis atkartojanti realias darbo įmonėje aplinkas bei, žinoma, baigiamųjų kursų metu atliekama privaloma darbinė praktika įmonėse.
 
MODERNIOS MOKYMO BAZĖS. 2014 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre atidaryti net du modernūs praktinio mokymo centrai, skirti energetikos, mechatronikos, metalo apdirbimo, IT ir kitų sričių aukščiausios kvalifikacijos specialistams parengti. Į Inžinerinės pramonės bei Mechatronikos sektorinius centrus investuota daugiau nei 6 milijonai eurų, o įrangos komplektacija pranoksta daugelio aukštųjų mokyklų bei įmonių turimą įrangą. Šiuo metu praktinio mokymo centruose sėkmingai mokosi ne tik Centro mokiniai, bet ir kolegijų, universitetų studentai, kvalifikaciją kelia įmonių darbuotojai. Ateityje planuojama ne tik plėsti šiuos sektorius, bet ir modernizuoti transporto bei reklamos ir spaudos dirbtuves. 
 
PRAKTIKA ĮMONĖSE IR ERASMUS+ PROFESINĖS STAŽUOTĖS. Prieš baigiant specialybę būsimas meistras vykdo praktiką įmonėje. Dažnas atvejis, kai patys darbdaviai ieško profesinėje mokykloje jiems labiausiai reikalingų būsimų darbuotojų. Dėl šios priežastys labiausiai motyvuoti ir gabiausi mokiniai įsidarbina dar mokymosi metu arba iškart susitaria dėl apmokamos praktikos įmonėje galimybių. Mokymosi metu mokiniai turi galimybę dalyvauti atrankose profesinėms stažuotėms užsienyje, kur moderniausiuose ES šalių įmonėse taip pat gali atlikti dviejų-keturių savaičių praktikas, dalyvauti pažintinėse ekskursijose, tobulinti anglų ir kitų kalbų, komunikacinius ir socialinius įgūdžius. Praktikų užsienyje metu apmokamos visos pragyvenimo, maitinimo, kelionės, kultūrinės programos, užsienio kalbų kursų išlaidos, mokama stipendija ir išduodamas Europass mobilumo dokumentas, įrodantis įgautą mokinio patirtį. 
 
SOCIALINĖS GARANTIJOS. Visiems įstojusiems išduodamas mokinio pažymėjimas, suteikiantis viešojo transporto ir kitas lengvatas. Pageidaujant skiriama vieta bendrabutyje, esant reikalui mažinamas mokestis už kambarį. 
 
PUIKIOS GALIMYBĖS ĮSIDARBINTI. Žurnalo "Reitingai" duomenimis Centro absolventų įsidarbinimo rodiklis vienas aukščiausių tarp Lietuvos profesinių mokyklų. 2014 m. duomenimis 71 procentas absolventų įsidarbino jau pirmaisiais metais, o 18 procentų, baigę mokymąsi, tobulinosi pagal giminingas studijų programas aukštosiose mokyklose. Darbo biržos duomenimis, daugiau nei pusė kasmet sukuriamų darbo vietų, skirtos būtent profesinių mokyklų absolventams.
 
 
LENGVATOS STOJANT Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS. Norėdami tęsti mokymąsi absolventai turi galimybę lengvatinėmis sąlygomis įstoti į giminiškas studijų programas kolegijose ir universitetuose: suteikiami papildomi balai stojant, užskaitomi dalykai, mažinamas mokestis už studijas.