Mokytis priimami baigę 12 klasių. Specialybė įgyjami per 1 metus. Praktika įmonėse trunka 8 savaites.

 

Darbdavių indėlis. Mokymo programa, parengta Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro ir  UAB "EIS Group Lietuva" specialistų-praktikų IT įmones vienijančios INFOBALT asociacijos iniciatyva. Būsimieji Java programuotojai mokomi profesinio mokymo centre patalpose įsikūrusioje INFOBALT IT akademijoje. 

 

Būsimi gebėjimai. Priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio gali atlikti sudėtingų informacinių sistemų, jų sudėtinių dalių kūrimo bei priežiūros darbus Java kalba. Tai apima išeities programinio kodo rašymą bei prpgraminės įrangos konstravimą, duomenų saugojimą ir apdorojimą realiacinėse duomenų bazėse, programinės įrangos diegimą, konfiguravimą, testavimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas beo priemones. 

 

Karjera. Asmenys, baigę mokymo programą, gali dirbti programinės įrangos kūrimo, informacinių paslaugų bei konsultavimo, draudimo bei kitose finansų paslaugų sektoriaus, telekomunikacijų įmonėse, bankuose, o taip pat įmonėse, kurių veikla naudoja žiniatinklio sistemas. 

 

Mokomieji dalykai. Į mokomųjų dalykų valandų skaičių įeina ir teorinis, ir praktinis mokymas. Atsiskaičius mokomuosius dalykus atliekama 8 savaičių praktika įmonėse. Daugiau informacijos.

 

Priėmimas vykdomas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Energetikos ir mechatronikos skyriuje nuo gegužės 18 d. iki rugsėjo 1 d. su galimybe pratęsti priėmimą, jei lieka laisvų vietų. Priėmimo komisijos kontaktus ir kitą reikalingą informaciją rasite (čia).