Išbandydami šią technologiją, bendrovės „Ligninenko“ atstovai sumontavo daugiakanalius ciklonus dviejose gamybos linijose. Jų tyrimai atskleidė, jog gamybos proceso metu susidaręs oras išvalomas 92 proc. Tai nedaug atsilieka nuo VGTU mokslininkų atliktų prototipo tyrimų laboratorijoje: daugiakanalis ciklonas iš oro išvalė net 95–96 proc. ypač smulkių kietųjų dalelių. Bendrovė siekia taikyti aukštesnius aplinkosauginius reikalavimus ir prisidėti prie oro kokybės gerinimo, tad yra patenkinta rezultatu ir diegs šią technologiją likusiose gamybos linijose. 

„Rūpindamiesi aplinkos taršos mažinimu ir žmogaus gyvenimo kokybe, sukūrėme efektyvesnį ir sudėtingomis aplinkos sąlygomis veikiantį oro valymo mechanizmą. Daugiakanalis ciklonas yra nesudėtingos konstrukcijos, todėl daug pigesnė ne tik jo gamyba, bet ir eksploatacija, priežiūra. Šiuo metu naudojami oro filtrai daugiakanaliam ciklonui nusileidžia ir dėl naudojimo sąlygų: mūsų siūloma inovacija orą gali išvalyti net ir esant aukštai temperatūrai ar dideliam drėgmės kiekiui ore“, – pasakojo VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedros profesorius Pranas Baltrėnas.

Daugiakanalis ciklonas, finansuotas pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) teikiamus inovacinius čekius, jau valo orą biokurą gaminančioje bendrovėje. Jį galima panaudoti ir katilinėse, medžio apdirbimo, popieriaus ir baldų gamyboje, statybinių medžiagų pramonėje, žemės ūkyje ir kitose užterštose aplinkose. Už kitas šiuo metu naudojamas oro valymo technologijas inovacija pranašesnė dėl kainos ir efektyvumo santykio: daugiakanalis ciklonas yra beveik 10 kartų pigesnis nei tokį patį rezultatą pasiekiančios alternatyvios rinkoje esančios technologijos.