Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas* – 2015-06-01 – 2015-07-18 15 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija:

 • Sesija – 2015-06-19 – 2015-07-08
 • Rezultatų paskelbimas – iki 2015-07-09

Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas:

 • Sesija – 2015-06-19 – 2015-07-08

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje):

 • Sesija – 2015-07-09 – 2015-07-10
 • Rezultatų paskelbimas – 2015-07-10

Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas:

 • Sesija – 2015-07-09 ir 2015-08-07

2010–2014 m. brandos atestatų duomenų ir 2015 m. brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatų pateikimas LAMA BPO iš valstybinių duomenų bazių – iki 2015-07-13**

Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams*** – 2015-06-01 – 2015-07-18 15 val.

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS           

Pirmasis etapas:

 • Kvietimo studijuoti paskelbimas – 2015-07-23 iki 15 val.
 • Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose – 2015-07-24 – 2015-07-28 17 val. (išskyrus 07-26)
 • Likusių laisvų vietų paskelbimas – 2015-07-29 14 val.

Antrasis etapas:

 • Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas – 2015-07-29 16 val. - 2015-07-31 17 val.
 • Kvietimo studijuoti paskelbimas – 2015-08-03 iki 17 val.
 • Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose – 2015-08-04 - 2015-08-06 17 val.
 • Likusių laisvų vietų paskelbimas – 2015-08-07 14 val.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

 • Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**** – 2015-08-07 – 2015-08-10 17 val.
 • Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams – 2015-08-07 – 2015-08-10 17 val.
 • Kvietimo studijuoti paskelbimas – 2015-08-12 iki 17 val.
 • Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose – 2015-08-13 – 2015-08-14 17 val.

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

** Pakartotinės sesijos ir apeliacijų rezultatai pateikiami iki 2015-07-17 dienos.

*** Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kiti papildomi dokumentai teikiami LAMA BPO duomenų tvarkymo punktams.

**** Prašymus gali teikti tik asmenys, neturintys sudarytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų.

xxx

Daugiau informacijos apie priėmimą į aukštąsias ir profesines mokyklas ieškokite naujajame žurnale „Kur stoti 2015“, kuris platinamas prekybos centruose, spaudos kioskuose ir knygynuose. 

Kur stoti