Tiems, kuriems performatyvaus dizaino sąvoka yra dar menkai girdėta, programos kūrėjai paaiškina  – studijose bus jungiami  dizano, teatro ir šiuolaikinių technologijų elementai. Performatyvų dizainą pasirinkusios studijuoti asmenybės  gali tikėtis tarpdisciplininių žinių ir įgūdžių. Programoje klasikiniai produkto dizaino kūrimo metodai bei medžiagos (keramika, stiklas, oda, tekstilė, metalas, medis, plastikai) papildomi specialiai atrinktomis scenos (performatyvių) menų praktikomis. Pasitelkus režisūrą, judesį ir vaidybą, taip pat šviesą, garsą bei judantį vaizdą praplečiamas galimų dizaino sprendimų skaičius.

Pasak naujos studijų programos iniciatorių, performatyvaus dizaino studijas inspiravo globaliame meno pasaulyje ir rinkos visuomenėje vykstantys pokyčiai, kai įprastos profesijos keičiasi ir tampa  skirtingų sričių sankirtos laukais. „Pavyzdžiui, dizaino srityje, šalia klasikinių krypčių – produkto, interjero, grafinio, mados dizaino – atsiranda naujos, specializuotos kryptys: interaktyvus dizainas, socialinis dizainas, maisto dizainas, įvaizdžio dizainas, kritinis dizainas… Visa tai galima pavadinti tam tikrais profesijų hibridais,” – pastebi viena pagrindinių naujos programos kūrėjų, dizainerė Dovilė Gaižauskienė.

Naujos studijų programos kūrimo procese aktyviai dalyvavo ne tik Kauno kolegijoje besidarbuojantys menininkai, tačiau ir jų kolegos iš kitų šalių. Programos kūrėjai ypač akcentuoja kitokio, nei įprasta tradiciškai, mokymosi filosofiją, čia akcentuojamas mokymasis eksperimentuojant. „Bendradarbiaujant su dėstytojų komanda formuluojamas kiekvieno studento projekto probleminis klausimas, analizuojamas jo kontekstas bei ieškoma prasmingų dizaino sprendimų, – pasakoja D. Gaižauskienė,  pabrėždama, jog studijose dažniausiai bus pasitelkiamos abstrakčios kūrybinės užduotys, nesistengiant pateikti vieno teisingo atsakymo ir neapibrėžiant galutinės medijos išraiškos. „Pavyzdžiui, užduoties tema – intervencija į viešąją erdvę. Tokios užduoties rezultatas gali būti tiek suolelis, tiek socialinė akcija,  tiek garsinis balandžių vaikymo prietaisas,” –  vardija dizainerė. 

Anot programos kūrėjų, performatyvaus dizaino studijose ypatingas dėmesys skiriamas kūrybiniam dizaino procesui: priežastys atsirasti naujam kūriniui ir priemonės, kokiu būdu gimsta šis objektas, yra ne mažiau svarbios už galutinį fizinį rezultatą. Čia mokomasi vykdyti taikomąjį dizaino tyrimą, atlikti fizinius eksperimentus, įvairiomis medijomis fiksuoti darbo procesą bei identifikuoti/kurti naujas darbo metodikas ir įrankius.

Programos kūrėjai pabrėžia, jog studijose nėra pateikiamas „teisingas“ atsakymas, studentai provokuojami patys priimti sprendimus. Dėstytojų vaidmuo – padėti studentui atsiskleisti, motyvuoti atrasti savo stipriąsias puses, stilių ir požiūrį.

Studijų kokybės vertinimo centras šią programą akreditavo maksimaliam 5 metų studijų laikotarpiui.

http://www.kaunokolegija.lt/performatyvus-dizainas-nauja-ir-siuolaikiska-studiju-programa/